Financiering van aanwervingen

Het snelste platform voor de financiering van een behoefte aan nieuwe aanwervingen

138.77k €

gemiddeld geleend bedrag

149 minuten

gemiddelde financieringsduur

1.62M €

gefinancierd

De aanwerving van bijkomend personeel is een fundamentele en onvermijdelijke stap voor elk bedrijf dat wil groeien, de toename van zijn activiteiten wil kunnen opvolgen en wil kunnen blijven concurreren op de markt. Aanwervingen vergen een reële investering die een integraal onderdeel uitmaakt van het ontwikkelingsplan van het bedrijf. En zoals bij elke investering, is het nodig om hier zoveel mogelijk op te anticiperen en moet deze gefinancierd worden. 

Waarom extra personeel aanwerven?

De aanwerving van nieuwe medewerkers kan verschillende doelen hebben, waaronder:

 • Een nieuwe vaardigheid/ expertise verwerven via de medewerker; 

 • Een team versterken om aan de groeiende vraag te voldoen;

 • Een persoon vervangen die het bedrijf heeft verlaten;

 • Een nieuwe afdeling ontwikkelen om in te spelen op de evolutie van de vraag.

Het aanwervingsproces omvat twee essentiële stappen:

 • De identificatie: de eerste stap bestaat erin om de openstaande functie binnen de onderneming goed te identificeren.

 • De beschrijving: de precieze beschrijving van de functie, de aard van het werk, de uit te voeren taken, de gevraagde criteria en de vereiste vaardigheden voor de uitvoering van de taken. 

Bij de beslissing om nieuwe medewerkers aan te werven moet er rekening gehouden worden met alle directe en indirecte kosten, maar ook met de winst die het oplevert, wat soms een ingewikkelde oefening inhoudt. Hoewel de kosten en baten in sommige bedrijven eenvoudig te berekenen zijn, zoals dat het geval is bij een productielijn waarbij een werknemer een bepaald aantal onderdelen produceert, wordt deze berekening veel moeilijker wanneer de taken complexer zijn.

Welke kosten brengt een aanwerving met zich mee?

Het is helaas te kort door de bocht om te stellen dat de kosten van een nieuwe werknemer eenvoudigweg gelijk zijn aan zijn bezoldiging. Hoewel dit een belangrijke factor is, moeten er nog andere factoren in aanmerking genomen worden om het totale kostenplaatje van een bijkomende aanwerving te evalueren.

Er moet rekening gehouden worden met de volgende kosten (niet-limitatieve lijst):

 • De kosten van de aanwervingsprocedure: reclame, tijd van de headhunter, andere taken die gepaard gaan met de aanwerving en kosten van eventuele evaluatietesten voor de tewerkstelling, enz.

 • De opleidingskosten: tijd van een interne trainer, kosten van een externe trainer, kosten van het trainingsmateriaal, enz.

 • De kosten van het loon en de sociale voordelen: de bezoldiging en andere toegekende voordelen zijn over het algemeen gemakkelijk te berekenen, aangezien ze omschreven worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

 • De kosten van de integratie in de werkomgeving: de fysieke ruimte evenals de software, de mobiele telefoon, de verplaatsingen en de uitrusting of nog de vereiste speciale hulpbronnen voor het werk.

De beslissing om een medewerker aan te werven moet dan ook beschouwd worden als een klassieke investeringsbeslissing. Daarom moeten de kosten en baten berekend en afgewogen worden om te bepalen of de aanwerving voor de onderneming voordelig zal zijn op de lange termijn.

Een belangrijk element van een nieuw aanwerving is de inherente verschuiving tussen de kosten en de bijkomende winst. Hoewel de kosten vanaf de eerste dag van de aanwerving van de nieuwe werknemer gedragen moeten worden, is er een aanpassingstijd nodig vooraleer de eerste voordelen ervan waargenomen kunnen worden.

Asymmetrie en onzekerheid over de voordelen

Een van de grote verschillen tussen investeren in een machine en een nieuwe medewerker inhuren is de mate van onzekerheid op vlak van de resultaten die de investering opbrengt.

De bijkomende winst die de aanschaf van een nieuwe machine met zich meebrengt, is in feite gemakkelijk berekenbaar en meetbaar (rendement van de machine, energieverbruik, enz.). De extra winst van een nieuwe werknemer is daarentegen veel moeilijker in cijfers om te zetten, vooral wanneer de werknemer gaat meedraaien in een team. Een ander belangrijk punt is de aanpassingstijd die een werknemer nodig heeft om zijn optimale productiviteitsniveau te bereiken. 

Voor aanwervingen is er bijgevolg een natuurlijke asymmetrie tussen de kosten die ze genereren en de voordelen die eruit voortvloeien.

Hoe aanwervingen financieren?

Als de cashflow het niet mogelijk maakt om de aanwerving te financieren, moet het bedrijf zich wenden tot een externe financiering. Banken kunnen echter vrij huiverig staan tegenover dit soort investering, zelfs als die op termijn positief lijkt voor het bedrijf. Zo’n immateriële investering laat de bank immers niet toe om een onderpand te nemen. Crowdlending kan hierbij een oplossing bieden.

Waarom een aanwerving financieren via crowdlending?

 • Geen waarborgen (meestal voorbehouden voor banken).

 • De via Look&Fin opgehaalde fondsen worden door de bank als eigen vermogen beschouwd, waardoor het gemakkelijker wordt om een cofinanciering van banken te verkrijgen.

 • Een snelle analyse en reactie, waardoor het mogelijk is om kansen meteen aan te grijpen en de kalender van de operatie na te leven.

 • De mogelijkheid om de aanwervingskosten te spreiden in de tijd en de lening terug te betalen dankzij de bijkomende winst die de nieuwe werknemer opbrengt. Er kan bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode opgenomen worden in de structurering van de financiering.

Wenst u een aanwerving te financieren? Test hier of u in aanmerking komt in 3 klikken.

 

Onze leningen voor aanwervingsbehoeften

Silicon NV
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 149.500
Gefinancierd in
1 minuut
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden
Powerpack
Industrie
Opgehaald bedrag
€ 250.800
Gefinancierd in
43 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden
Celyatis
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 200.800
Gefinancierd in
1 dag
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
38 maanden
Easyday
B2C Diensten
Opgehaald bedrag
€ 99.100
Gefinancierd in
26 dagen
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
60 maanden
Technibat SAS
Renovaties/Bouw
Opgehaald bedrag
€ 77.800
Gefinancierd in
4 dagen
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
60 maanden
E-Sciences
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 195.000
Gefinancierd in
6 dagen
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid