Kmo's: leen vanaf 3% per jaar

  • Van € 50k tot € 5M
  • Antwoord binnen de 48 u.
  • Kosteloze vervroegde terugbetaling

Hoe lenen?

Vul het formulier in

Via een eenvoudige en snelle online vragenlijst kan u de aanvraag tot financiering indienen.

Selectiecriteria

  • Minstens 3 neergelegde boekjaren
  • Een positieve EBITDA
  • Een financieringsbehoefte tussen 50 000 en 5 000 000 €
Test of u in aanmerking komt

Look&Fin analyseert snel uw aanvraag

Dankzij onze algoritmes en ons team van analisten ontvangt u een principeantwoord 48 u. na uw aanvraag.

Test of u in aanmerking komt

Leen aan de beste rentevoet

Look&Fin stelt u de beste rentevoet voor in functie van de risicoanalyse van uw dossier.

Test of u in aanmerking komt
6%

Betaal terug op uw eigen tempo

Maandelijkse kapitaalaflossingen, op eindvervaldag of met een franchise periode. Look&Fin stelt u een financiering voor aangepast aan uw terugbetalingscapaciteit.

Test of u in aanmerking komt
28/09/2017
+ 398,98€
27/09/2017
+ 398,98€
26/09/2017
+ 398,98€

Dit zeggen onze ontleners

We hadden extra middelen nodig om zo snel mogelijk een R&D-programma te kunnen starten. Aangezien banken nogal terughoudend zijn met het financieren van immateriële activa, is crowdlending via Look&Fin een efficiënte en zeer snelle oplossing gebleken.

Willem Van den Berghe, Powerpack CEO.

Met Look&Fin kon ik de aankoop van een industriële oven en een reserve voor mijn werkkapitaalbehoefte financieren. We hebben het geld in recordtijd binnengehaald! 200.000 € werd in 40 seconden ingeschreven!

Jean-Luc Abras, oprichter en manager van Sodial.

Wenst u een project te financieren?

Test of u in aanmerking komt

Welke soorten behoeften kunnen gefinancierd worden?

We financieren alle soorten behoeften, van de behoefte aan werkkapitaal tot externe groei en bedrijfsovernames. Enkel de terugbetalingscapaciteit is van belang.

Groei en Expansie

De groei van een bedrijf is een van de belangrijkste indicatoren van zijn prestatievermogen. Bij de interne of organische groei van een bedrijf wordt het verkoopvolume verhoogd via verschillende mogelijke manieren. 

Lees meer over de financiering van groei
Aanwerving

De aanwerving van bijkomend personeel is een fundamentele en onvermijdelijke stap voor elk bedrijf dat wil groeien, de toename van zijn activiteiten wil kunnen opvolgen en wil kunnen blijven concurreren op de markt.

Lees meer over de financiering van aanwervingen
Werkkapitaal

Het werkkapitaal is de liquiditeit waarover een bedrijf beschikt om zijn operationele behoeften op de korte termijn te financieren. 

Lees meer over de financiering van de behoefte aan werkkapitaal
Externe Groei

De externe groei van een bedrijf is een fenomeen dat eerder het resultaat is van fusie- of overnameacties dan een verhoging van de handelsactiviteit van het bedrijf.

Lees meer over de financiering van overdrachten of overnames van bedrijven
Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn activa op lange termijn die essentieel zijn voor de activiteiten van de onderneming en die niet gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet.

Lees meer over de financiering van materiële activa
Turnaround

Een turnaround is het financiële herstel van een bedrijf dat voor een langere periode in financiële moeilijkheden verkeert.

Lees meer over de financiering van een turnaround
Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling bestaat uit de verwerving van rendabele gronden of eigendommen om één of meerdere gebouwen te bouwen of te renoveren met het oog op wederverkoop.

 

Lees meer over de financiering van vastgoedontwikkeling
Herfinanciering van het uitstaand saldo

Een herfinanciering van het uitstaand saldo is het proces waarbij een onderneming haar financiële verplichtingen herorganiseert door bestaande schulden te vervangen of te herstructureren.

Lees meer over de herfinanciering van het uitstaand saldo
Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn activa die niet fysiek van aard zijn. Het gaat om octrooien, handelsmerken, auteursrechten of technologieën ontwikkeld door het bedrijf. Hoewel immateriële activa geen duidelijke fysieke waarde hebben, zoals een fabriek of materiële uitrusting, kunnen ze waardevol of zelfs essentieel zijn voor het succes of de ondergang van een bedrijf op de lange termijn. 

Lees meer over de financiering van immateriële activa

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid