IMBT - Mimosas

Vastgoed

€ 777.190 gefinancierd
van € 777.190
Opgehaald bedrag
€ 777.190

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

IMBT NV werd opgericht in 1988 en is een vastgoedmaatschappij die eigenaar is van een gebouw in Brussel dat zij verhuurt aan verschillende huurders (een mix van woningen en kantoren). De onderneming wenst € 830.000 te lenen om dit gebouw te herfinancieren. 

Financieringsbehoefte
€ 830.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid