JIMS

B2C Diensten

€ 500.000 gefinancierd
van € 500.000
Opgehaald bedrag
€ 500.000
Gefinancierd in
16 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De Belgische groep Jims baat 28 fitnesscentra uit met een goede prijs-kwaliteitsverhouding in België, Frankrijk en Luxemburg. De groep behaalde in 2018 een omzet van ongeveer € 15,4 miljoen. Jims nv, een dochteronderneming van de groep die in 2018 negen fitnesscentra uitbaat, wenste € 500.000 lenen om de opening van een nieuw fitnesscentrum in Brussel te financieren.

Context

De groep Jims is een van de belangrijkste uitbaters van fitnesscentra op de Belgische markt en heeft vandaag meer dan 60.000 leden. De groep Jims baat 28 eigen fitnessruimtes uit (en niet als franchisenemer), die als volgt zijn verdeeld:

  • 24 fitnesscentra in België: 9 in het Vlaamse Gewest, 8 in het Brusselse Gewest en 7 in het Waalse Gewest.
  • 2 fitnesscentra in Frankrijk: een fitnessclub in Nancy en een fitnessclub in Roubaix.
  • 2 fitnesscentra in Luxemburg: een fitnessclub in Beggen en een fitnessclub bij het station van Luxembourg. 

De Jims-fitnessclubs bevinden zich over het algemeen in dichtbevolkte gebieden, zijn ruim en zijn allemaal ingericht volgens de Jims-normen (dat een goed merkimago geniet). Elke fitnessclub is uitgerust met ultramoderne fitnessapparatuur en biedt leden groepslessen, individuele training en persoonlijke training met gecertificeerde trainers. 

Jims nv maakt deel uit van een groep die bestaat uit verschillende juridische entiteiten die de verschillende fitnesscentra omvatten (zie onderdeel "Structuur"). De groei van de groep Jims vloeit voort uit de opening van nieuwe fitnesscentra en de evolutie van de bestaande fitnesscentra, die aan maturiteit winnen en een klantenbestand uitbouwen dat hun abonnementen telkens opnieuw verlengt. Het eerste Jims-fitnesscentrum werd in 2010 in Gent geopend. Geleidelijk werden nieuwe fitnessclubs opgericht en in 2014 opende de groep zijn eerste twee fitnesscentra in het buitenland (in Frankrijk en Luxemburg). Vanwege de geleidelijke opening van de centra heeft de groep momenteel een gemengd profiel met mature (61%) en immature (39%) fitnesscentra. De mature centra zijn grotendeels in handen van Jims nv en de recentere centra van het moederbedrijf Do Invest nv.

 

Het jaar 2019 wordt gekenmerkt door de fusie door overname van Jims Brussels bvba door Jims nv op 01/07/2019 met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019. Jims Brussels bvba heeft 5 mature fitnesscentra in het Brusselse Gewest. De moedermaatschappij Do Invest nv heeft ook 4 mature fitnessclubs ondergebracht in Jims nv via een inbreng in rekening-courant met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019 (zie de rubriek Financiële analyse).

De groep Jims volgt een groeistrategie die gebaseerd is op de opening van nieuwe fitnesscentra. In 2019 wil Jims nv een nieuw centrum openen aan de Louizalaan. Om de opening van dit nieuwe fitnesscentrum te financieren is Jims nv op zoek naar een lening van € 1.250.000, die als volgt opgedeeld is:

  • Een aflosbare lening via Look&Fin van € 500.000. Deze lening bestaat uit 2 schijven: (1) een schijf van € 300.000, waarvan het kapitaal wordt verzekerd door Atradius en die terugbetaald wordt aan een rentevoet van 3,5% per jaar, en (2) een schijf van € 200.000, waarvan het kapitaal niet verzekerd wordt door Atradius, met een rente van 8,5% per jaar.
  • Een in fine-lening PMV van € 500.000;
  • Een financiële leasing verstrekt door Belfius van € 250.000.

Jims nv wenste dus via Look&Fin een bedrag te lenen van € 500.000 om de werkzaamheden en de inboedel van het nieuwe fitnesscentrum te financieren. De kosten hiervan zijn als volgt opgedeeld: (1) € 800.000 voor de bouw van het fitnesscentrum, (2) € 200.000 voor de inkleding van het fitnesscentrum (de fitnesstoestellen worden op hun beurt gefinancierd via de leasing van Belfius). Deze aflosbare lening is gestructureerd over een periode van 36 maanden, met inbegrip van een aflossingsvrije periode van 12 maanden. De lening is afhankelijk van het verkrijgen van de lening verstrekt door PMV, de Belfius-leasing en aanbestedingen in verband met de werkzaamheden voor de opening van het nieuwe fitnesscentrum.

Bovendien is de moedermaatschappij Do Invest nv medeschuldenaar van de lening. Daarnaast worden de leningen van aandeelhouders en converteerbare obligaties gestructureerd binnen Do Invest nv ten bedrage van € 12.193.587 achtergesteld op de terugbetaling van de lening via Look&Fin.

Product

Om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen baat Jims nv fitnesscentra uit met ultramoderne fitnessapparatuur. De klanten kunnen gebruik maken van toestellen voor krachttraining, cardiotrainingen en stretching evenals douches en kleedkamers. Afhankelijk van het abonnement hebben ze ook toegang tot de groepslessen. Leden kunnen bovendien een beroep doen op coaches die individuele trainingen organiseren en de Jims-groep heeft een app ontwikkeld die interactieve workouts biedt. Ten slotte bieden de abonnementen een algemene toegang tot de verschillende fitnesscentra van het Jims-netwerk.

 

Financieringsbehoefte
€ 500.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid