L'hôtel Neufchatel 2

Hotel

€ 63.000 gefinancierd
van € 63.000
Opgehaald bedrag
€ 63.000
Gefinancierd in
6 dag(en)

Lenen aan kmo’s omvat een risico van kapitaalverlies. Het doel van de belegger is om zijn kapitaal terug te vorderen alsook een aantrekkelijk rendement te realiseren. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%. Geen enkele prospectus is gepubliceerd.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Financieringsbehoefte
€ 63.000

Op tijd terugbetaald
€ 70.068

FSMA goedkeuring

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid