SEQUOIA PARTICIPATIONS II

Handel/Distributie

€ 200.000 gefinancierd
van € 200.000
Opgehaald bedrag
€ 200.000
Gefinancierd in
5 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De groep Sequoia werd opgericht in 1988 en is een pionier op vlak van de verkoop van biologische producten in België. De groep baat momenteel 10 verkooppunten uit in Brussel en de Brusselse rand. De groep behaalde in 2018 een omzet van meer dan € 16 miljoen en wilde € 200.000 lenen om de opening van een nieuw verkooppunt te financieren op de Waterloosesteenweg in Elsene.

Context

De groep Sequoia werd opgericht in 1988 en baat momenteel 10 winkels uit die biologische producten op de markt brengen onder het merk "Sequoia Bio & Natural Market". Deze winkels hebben een gemiddelde verkoopoppervlakte van 500 m2 en behalen een gemiddelde jaaromzet van € 2,3 miljoen per verkooppunt. In 2018 behaalde de Sequoia-groep een geconsolideerde omzet van € 16,4 miljoen.

Op 16 december 2019 vond er een splitsingsoperatie plaats tussen Sequoia Participations nv (de overkoepelende structuur van de activiteiten van de groep Sequoia in België) en diens aandeelhouder BBG Holding SAS. Na deze splitsing werd een nieuwe holdingmaatschappij opgericht, genaamd "Organic Expansion". Deze splitsing zorgt ervoor dat de nieuwe aandeelhouders van Sequoia Participations nv zich kunnen concentreren op de ontwikkeling van Sequoia, een groep in volle ontwikkeling.

Sequoia streeft een groeistrategie na en heeft in de loop van het jaar 2019 de volgende investeringen uitgevoerd:

 • Een investering van € 476.250 voor de opening van een Sequoia-verkooppunt op het Jourdanplein in Etterbeek in maart 2019. Deze investeringen werden gefinancierd door een banklening van € 400.000 en een bijdrage uit het eigen vermogen van het bedrijf van € 76.250.
 • Een investering van € 800.000 voor de opening van een Sequoia-verkooppunt in de Louizalaan in oktober 2019. Deze investeringen werden gefinancierd door een banklening van € 650.000 en een bijdrage uit het eigen vermogen van het bedrijf van € 150.000.

Een eerste lening Look&Fin van € 300.000 werd gestructureerd in september 2019 over een periode van 48 maanden om de vermindering van de betalingstermijnen voor leveranciers te financieren. Dankzij het succes van de recente openingen zet Sequoia zijn groei verder met de opening van een nieuw verkooppunt op de Waterloosesteenweg in Elsene. De opening van dit nieuwe verkooppunt vereist een totale investering van € 550.000, die gefinancierd zal worden via een banklening van € 350.000 en een lening via Look&Fin van € 200.000. Het nieuwe verkooppunt zal zich tussen de gemeenten Ukkel en Elsene bevinden, twee zones met een dichte bevolkingsgraad en waar de vraag naar biovoeding steeds meer toeneemt. Dit verkooppunt zou een gemiddelde omzet van € 2,5 miljoen moeten behalen volgens een ramp-up van 4 jaar en zou in de eerste vier maanden van 2020 geopend moeten worden (er werd al een handelshuurovereenkomst afgesloten).

De groep Sequoia wenste daarom nu € 200.000 te lenen via Look&Fin. Het gaat om een aflosbare lening die gestructureerd zal worden in de moederonderneming van de groep Sequoia Participations nv. De lening zal lopen over een periode van 48 maanden en zal terugbetaald worden aan een bruto rentevoet 7% per jaar.  

Deze lening gaat gepaard met een vervroegde terugbetalingsclausule die iedere maand kosteloos uitgeoefend zal kunnen worden vanaf de 12de maand.

De via Look&Fin gestructureerde lening zal volgende specifieke clausule omvatten:

 • Een hoofdelijke borgstelling van de winkels Art de Vivre nv (Sequoia Ukkel) en Distritex nv (Sequoia Stokkel), wat betekent dat deze net als de Lener, Sequoia Participations nv, gehouden kunnen worden aan de terugbetaling van de lening.

Product

De winkels van Sequoia Bio & Natural Market zijn geëngageerde winkels voor biologische producten. Bij de selectie van de producten worden de volgende criteria gehandhaafd:

 • Lokale producten
 • Geëngageerde producenten
 • Verantwoordelijke groothandelaars
 • Kwaliteit en productiemethodes met eerbied voor ecologische en menselijke waarden
 • Respect voor de mensen die in de volledige productieketen werken

Het productengamma van de Sequoia Bio & Natural Market winkels is breed en gevarieerd om hun klanten tevreden te stellen en omvat zowel voedingsmiddelen als non-foodproducten. Bovendien bieden de winkels de consumenten ook een breed gamma aan producten in bulk aan in de vorm van zelfbediening.

Product

De winkels van Sequoia Bio & Natural Market zijn geëngageerde winkels voor biologische producten. Bij de selectie van de producten worden de volgende criteria gehandhaafd:

 • Lokale producten
 • Geëngageerde producenten
 • Verantwoordelijke groothandelaars
 • Kwaliteit en productiemethodes met eerbied voor ecologische en menselijke waarden
 • Respect voor de mensen die in de volledige productieketen werken

Het productengamma van de Sequoia Bio & Natural Market winkels is breed en gevarieerd om hun klanten tevreden te stellen en omvat zowel voedingsmiddelen als non-foodproducten. Bovendien bieden de winkels de consumenten ook een breed gamma aan producten in bulk aan in de vorm van zelfbediening.

Financieringsbehoefte
€ 200.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid