CYBELIM PROMOTION - Messimy

Vastgoed

€ 977.850 gefinancierd
van € 977.850
Opgehaald bedrag
€ 977.850
Gefinancierd in
3 u(u)r(en)

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De groep Fidem werd meer dan dertig jaar geleden opgericht door Didier Mialon en heeft zich ontwikkeld rond bouwactiviteiten. 12 jaar geleden diversifieerde de groep zich in vastgoedontwikkeling via zijn dochteronderneming Cybelim Promotion SAS.

De groep is voornamelijk actief in de regio van Lyon en is gespecialiseerd in residentiële projecten, maar voert ook activiteiten uit in de tertiaire sector.

Het project “Messimy” bestaat uit de bouw van een vastgoedcomplex van het type R+2 met 15 wooneenheden en de ontwikkeling van een huis tot twee wooneenheden.  De accommodaties variëren van T2 tot T5 voor een gecreëerde vloeroppervlakte van 1.335m2 en voor een bewoonbare oppervlakte van 1.238m2. Het project is gelegen in het dorpscentrum van Messimy.

De tussenkomst van Look&Fin bestaat uit de financiering van de aankoop van de “grond”, hetzij de twee bestaande woningen en een autogarage op de percelen waarop het project zal worden gerealiseerd. Er dient opgemerkt te worden dat de bestaande huizen in goede staat verkeren en mits enkele renovaties bewoond zouden kunnen worden. Ze hebben dus een reële intrinsieke waarde, ongeacht de realisatie van het voornoemde project. De ontvangst van een onafhankelijke expertise die de waarde van de twee huizen bevestigt, is een opschortende voorwaarde voor het vrijgeven van de fondsen.

De kostprijs van het terrein bedraagt € 1.613.031 (inclusief kosten). Deze kostprijs wordt als volgt gefinancierd: 

  • Eigen vermogen van de ontwikkelaar: € 613.031

  • Look&Fin-lening: € 1.000.000

De vergunning voor het project werd verkregen en de zuivering is lopende. Zodra de zuiveringstermijn is verstreken, start de klant de verkoop. De exit van Look&Fin is gekoppeld aan de bankherfinanciering van de aankoop en de bankfinanciering van het project zodra  voldoende voorverkoop is bereikt.

Cybelim Promotion wil € 1.000.000 lenen om de aankoop van de grond voor het project "Messimy" gedeeltelijk te financieren. Deze bullet-lening is gestructureerd over een periode van 18 maanden en wordt vergoed aan 7% per jaar. 

De Look&Fin-lening gaat gepaard met de volgende zekerheden: 

  • Een hypothecaire inschrijving in 1e rang op de eigendommen gelegen te route du Moulin Rose 2 / route des Monts du Lyonnais 5, 69510 Messimy

  • Een engagement van CYBELIM PROMOTION SAS om geen nieuwe zekerheden te verstrekken op de eigendommen gelegen te route du Moulin Rose 2 / route des Monts du Lyonnais 5, 69510 Messimy (negative pledge).

  • Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verbintenis om geen werken of andere verrichtingen aan te vatten die een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van het onroerend goed te 2 route du Moulin Rose / 5 route des Monts du Lyonnais, 69510 Messimy vóór de volledige terugbetaling van de Look&Fin-lening

  • Een Garantie op Eerste Verzoek (GAPD) van FIDEM SAS, het moederbedrijf van de groep

Financieringsbehoefte
€ 1.000.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid