ESPACE MORPHOSIS

Vastgoed

€ 250.000 gefinancierd
van € 250.000
Opgehaald bedrag
€ 250.000
Gefinancierd in
4 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Context

Paul Bruysschaert en Patrick Van Ghendt, beiden architecten van opleiding, hebben in 1994 de krachten gebundeld om een groep industriële gebouwen aan te kopen in de Oude Vijversstraat 55 in Vorst.

Ze hebben de ruimte beetje bij beetje gerenoveerd tot in 2000 om de gebouwen om te vormen tot kantoor- en coworkingruimtes. Datzelfde jaar werden ze hiervoor bekroond met de Caïus-erfgoedprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De gebouwen worden ter beschikking gesteld aan bedrijven die een maandelijkse huur betalen die gekoppeld is aan de bezette oppervlakte en de geleverde diensten. 

Er werden twee ontwikkelingsprojecten afgerond:

  • De aanbouw van een nieuw gebouw ("Gebouw D") op een bouwgrond van het complex om de beschikbare huuroppervlakte te vergroten;

  • De renovatie van een deel van een van de bestaande gebouwen (het "Gebouw A").

Het is in deze context dat ESPACE MORPHOSIS NV € 250.000 wenste te lenen om een deel van het eigen vermogen te herfinancieren dat geïnvesteerd werd in de renovatie van het gebouw "Perceel A" en de bouw van het gebouw "Perceel D" in de Oude Vijversstraat 55, 1190 Vorst. 

Financieringsbehoefte
€ 250.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid