MICHEL ANGE

Vastgoed

€ 397.700 gefinancierd
van € 397.700
Opgehaald bedrag
€ 397.700
Gefinancierd in
8 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Michel Ange nv is een Belgisch bedrijf dat deel uitmaakt van de vastgoedgroep "Groupe de Duve". Het bedrijf is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in de patrimoniale vastgoedsector en voert ook activiteiten als handelaar in vastgoed uit. 

Michel Ange nv wenst € 400.000 te lenen om de eigen inbreng te financieren die nodig is voor een vastgoedproject dat bestaat uit de aankoop, renovatie en wederverkoop van een gebouw gelegen te rue du Collège 25-27 in 5000 Namen.

Context

Michel Ange nv (hieronder Michel Ange genoemd) is een familiebedrijf dat opgericht werd in 1989. Het is het resultaat van verschillende fusies en maakt deel uit van de vastgoedgroep "Groupe de Duve". De familie "de Duve" is zelf al bijna 100 jaar en 4 generaties lang actief in de vastgoedsector. Michel Ange is voornamelijk actief in de patrimoniale vastgoedsector en heeft een portfolio van +/- 3.750 m² aan woningen en +/- 4.000 m² aan winkels en kantoorgebouwen. Deze laatste bevinden zich meestal in Brussel, Nijvel of Namen. Daarnaast werkt Michel Ange ook als vastgoedhandelaar in dezelfde regio's in functie van de mogelijkheden die zich voordoen.

Michel Ange voert een vastgoedproject uit in het Naamse voetgangersgebied "Vieux Namur". Het project omvat de aankoop, renovatie en wederverkoop van een opbrengsteigendom gelegen te rue du Collège 22-25. Het gebouw omvat 2 commerciële ruimtes op de begane grond (verhuurd aan 2 etablissementen actief in de horecasector) en 8 appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. Michel Ange heeft als doel om een meerwaarde te creëren door het gebouw in overeenstemming te brengen met de normen (stedenbouwkundige regularisatie van het gebouw) en de verdiepingen, met inbegrip van de woningen, volledig te renoveren. De twee commerciële ruimtes (lopende huurovereenkomsten) op de begane grond blijven in goede staat en blijven tijdens de renovatie verhuurd worden.  

Bovendien zal het project ontwikkeld worden in samenwerking met de bvba Immo Linalex. Deze vennootschap is ook actief in de sector van het patrimoniaal vastgoed en heeft een vastgoedportefeuille bestaande uit opbrengsteigendommen en/of commerciële gebouwen in Brussel en Namen. Immo Linalex bvba werd in 1998 opgericht door de heer Jorge Coulon en is een erkend vastgoedexpert met 25 jaar ervaring in de vastgoedsector. Het project wordt medegefinancierd door de bank en gelijk verworven door de twee partijen.

Het bedrijf Michel Ange wenste daarom € 400.000 te lenen om de eigen inbreng te financieren voor het project gelegen te Rue du Collège 22-25 in 5000 Namen. Deze in fine-lening wordt gestructureerd over een periode van 24 maanden en omvat een clausule voor de kosteloze vervroegde volledige of gedeeltelijke terugbetaling die maandelijks kan worden uitgeoefend vanaf de 12de maand.  

Bovendien ging de lening gepaard met de volgende zekerheid en convenant:

  • Een reële garantie: de lening gaat gepaard met een tweede hypotheekinschrijving van € 25.000 en een hypotheekmandaat van € 375.000 (plus bijkomende kosten) op een gebouw in de Lakenweversstraat in Elsene. Opgemerkt moet worden dat het resterende saldo van het bankhypotheekkrediet op 30/09/2019 € 1.203.759 bedroeg (voor een onderhandse verkoopwaarde geraamd op € 2.446.420). De bank beschikt over een eersterangs hypotheek van € 25.000 en een mandaat voor € 1.500.000.
  • Een Negative Pledge: Michel Ange verbindt zich ertoe om geen bijkomende zekerheden op het gebouw toe te kennen als garantie

Product

Michel Ange heeft een portefeuille van residentiële en commerciële en/of kantoorgebouwen waarvan de waarde varieert tussen € 300.000 voor kleine kantoorruimtes en € 2,5 miljoen voor de opbrengsteigendommen. De woningen hebben over het algemeen tussen 1 en 3 slaapkamers. Bovendien focust het bedrijf op bepaalde regio's (Brussel, Nijvel en Namen) waarvoor het een uitgebreide expertise heeft ontwikkeld. 

Wanneer Michel Ange de activiteiten als vastgoedhandelaar uitvoert, richt het zich hoofdzakelijk op te renoveren gebouwen om het huurrendement te verhogen, de bezettingsgraad te optimaliseren en een meerwaarde te behalen wanneer ze worden doorverkocht.

Financieringsbehoefte
€ 400.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid