SOCAFFIM

Vastgoed

€ 500.000 gefinancierd
van € 500.000
Opgehaald bedrag
€ 500.000
Gefinancierd in
7 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Het vastgoedproject "Faubourg 56" bestaat uit de omvorming van de voormalige École d’Application de l’Infanterie van Montpellier (Frankrijk) in 257 appartementen. Dit project wordt uitgevoerd door Nexity, een belangrijke speler in de vastgoedontwikkelingssector in Frankrijk, samen met Kalelithos en Socaffim.

Socaffim wenste € 500.000 te lenen om een deel van de eigen inbreng van Socaffim te financieren in het kader van het project "Faubourg 56".  Deze in fine-lening is gestructureerd over een periode van 30 maanden en wordt terugbetaald aan een rentevoet van 8% per jaar.

 

Financieringsbehoefte
€ 500.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid