IMBT

Vastgoed

€ 700.000 gefinancierd
van € 700.000
Opgehaald bedrag
€ 700.000
Gefinancierd in
15 minu(u)t(en)

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

IMBT NV werd opgericht in 1988 en is een vastgoedvennootschap met een gebouw in Brussel dat verhuurd wordt aan verschillende huurders (mix woningen en kantoren). Het bedrijf wenst € 700.000 te lenen om dit momenteel schuldenvrije gebouw te herfinancieren. Deze lening gaat gepaard met een hypotheekgarantie in eerste rang op het gebouw.

Context 

De vennootschap IMBT NV werd opgericht in 1988 en is een Belgische vastgoedvennootschap. In mei 2020 bezat het bedrijf een gebouw in Kraainem (Brussel) met een waarde van € 950.000 dat werdt verhuurd. 

In 2019 heeft de vennootschap EBITDA BVBA de aandelen van IMBT NV overgekocht voor een bedrag van € 880.000. Deze overkoop werd gefinancierd met eigen vermogen. Om een deel van het geïnvesteerde vermogen herop te bouwen en EBITDA BVBA in staat te stellen haar vastgoedinvesteringen voort te zetten, wenste IMBT NV € 700.000 te lenen om het gebouw dat het bezat en dat schuldenvrij was, te herfinancieren. Deze in fine-lening werd gestructureerd over een periode van 24 maanden.

De lening ging gepaard met de volgende garanties en convenant:

  • Een hypotheekinschrijving in rang 1 op het gebouw;
  • De inpandgeving van de huurgelden die op het gebouw behaald worden;
  • De inpandgeving van de brandverzekering van het gebouw;
  • De verbintenis door de Lener om geen bijkomende zekerheden toe te kennen op het gebouw (Negative Pledge).

Product

De opbrengsteigendom had de volgende kenmerken:

De begane grond werdt verhuurd aan een firma die actief is in de vervaardiging van tandprothesen. Het bedrijf had gezonde financiële ratio's en had een huurovereenkomst van 9 jaar afgesloten die in maart 2026 afloopt. De huur van deze huurder vertegenwoordigde 75% van de jaarlijkse huurgelden die IMBT NV ontvangt.

Het appartement op de 1ste verdieping werdt bewoond door particulieren die sinds december 2018 een hernieuwbare huurovereenkomst van één jaar hebben afgesloten. De huurprijzen van deze huurder vertegenwoordigden 25% van de jaarlijkse huurgelden die IMBT NV ontvangt.

Het totale bedrag van de door IMBT SA ontvangen jaarlijkse huren vertegenwoordigde tweemaal het bedrag van de verschuldigde jaarlijkse rente op de Look&Fin-lening, waardoor het project een dekkingsgraad van 2 heeft. 

Financieringsbehoefte
€ 700.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid