Cores Development

Vastgoed

€ 1.000.000 gefinancierd
van € 1.000.000
Opgehaald bedrag
€ 1.000.000
Gefinancierd in
7 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Context

De groep Cores Development is een Belgische groep, die actief is sinds 2006 en als doel heeft stedelijke vastgoedprojecten te ontwikkelen met een maatschappelijke meerwaarde. De groep commercialiseert voornamelijk residentiële vastgoedprojecten, maar is ook actief in de sector van de commerciële en kantoorprojecten. Het heeft sinds zijn oprichting in 2006 meer dan 70 projecten gecommercialiseerd en behaalde in 2019 een geconsolideerde omzet van € 34 miljoen, hetzij een jaarlijkse groei van 17%. De groep wenste via zijn holding Cores Development NV € 1 miljoen te lenen in de vorm van een aflosbaar krediet over 36 maanden om de financiering van zijn lopende en toekomstige vastgoedprojecten verder te diversifiëren en zo zijn groei te ondersteunen.

Product 

De Cores Development groep commercialiseert voornamelijk residentiële vastgoedprojecten, maar is ook actief op de markt van de commerciële en kantoorprojecten. De groep concentreert zich op nieuw vastgoed en commercialiseert zowel appartementen als huizen, commerciële ruimtes, studentenhuisvesting, hotels en kantoren. Sinds 2018 richt de groep zich via haar nieuwe businessline, Cores Investment, naast particuliere klanten ook op institutionele beleggers in België en in het buitenland.

Financieringsbehoefte
€ 1.000.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid