HET GULDEN CRUYS

Vastgoed

€ 100.000 gefinancierd
van € 100.000
Opgehaald bedrag
€ 100.000
Gefinancierd in
4 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De Belgische onderneming Het Gulden Cruys bvba is een professioneel vastgoedhandelaar actief in de regio Antwerpen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de aankoop, renovatie en wederverkoop van residentiële opbrengsteigendommen. Het bedrijf werd opgericht in 2006 en behaalde een omzet van € 2 miljoen in 2019 (+33%). Het Gulden Cruys bvba wenste € 100.000 te lenen om zijn groei te ondersteunen.

Context

De Belgische onderneming Het Gulden Cruys bvba werd opgericht in 2006 door Olivier Andries en is een professioneel vastgoedhandelaar die voornamelijk actief is in de regio Antwerpen. De groep omvat een tweede operationele onderneming, Herbots en Adries bvba, die opgericht werd in 2017. Dit zusterbedrijf voert een deel van de projecten van de groep uit en de activiteiten ervan zijn identiek aan die van Het Gulden Cruys bvba. De groep wordt beheerd door en is eigendom van Olivier Andries en Tina Herbots en heeft al 26 verschillende projecten uitgevoerd (hetzij 133 eenheden) tussen 2016 en 2019, waarvan 16 projecten nu volledig zijn voltooid en op de markt zijn gebracht. De groep is aan het groeien, zo haalde hij in 2019 tien projecten binnen en is hij nu bezig met het verwerven van twee bijkomende projecten.

De projecten van het bedrijf worden over het algemeen gefinancierd via een bankfinanciering van minstens 70% en een inbreng van eigen vermogen voor het saldo, wat een liquiditeitsbehoefte genereert. Deze liquiditeitsbehoefte wordt ook verklaard door de groei van de groep.

De groep wenste via Look&Fin een bedrag van € 100.000 te lenen om zijn groei te ondersteunen. Deze in fine-lening  (het volledige kapitaal wordt terugbetaald op de vervaldatum van de lening) wordt gestructureerd over een periode van 24 maanden in het bedrijf Het Gulden Cruys bvba.

Deze lening gaat gepaard met het hoofdelijke medeschuldenaarschap van de twee zaakvoerders, wat betekent dat deze laatste persoonlijk aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de terugbetaling van de lening op dezelfde manier als de Lener.

Product

Het Gulden Cruys bvba is een vastgoedhandelaar die onroerende goederen op de markt brengt, waarvan het grootste deel zich in de regio Antwerpen bevindt. Deze goederen worden opgedeeld verkocht in de vorm van appartementen. De verkochte appartementen hebben een oppervlakte van ongeveer 100 m2 en worden verkocht tegen prijzen van rond de € 200k.

 

Financieringsbehoefte
€ 100.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid