Provence Valorisation - Projet Anthéor

Vastgoed

€ 346.400 gefinancierd
van € 346.400
Opgehaald bedrag
€ 346.400
Gefinancierd in
22 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De onderneming Provence Valorisation is een vastgoedhandelaar die voornamelijk actief is in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sinds haar oprichting in 2017 heeft de onderneming operaties uitgevoerd voor 200 kavels en 10.000 m². Haar voorraden bedroegen € 4 miljoen op 31/12/2020 voor een omzet van € 3,8 miljoen in 2020.

Het gefinancierde project bestaat uit de aankoop en wederverkoop van een gebouw bestaande uit 10 eenheden gelegen aan zee in het zuiden van Frankrijk in Saint-Raphaël.

Provence Valorisation SAS wenst € 350.000 te lenen voor de gedeeltelijke herfinanciering van het eigen vermogen in het kader van dit project. Deze bullet-lening heeft een looptijd van 24 maanden en een rente van 6% per jaar.

Financieringsbehoefte
€ 350.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid