RYBREM Estates

Vastgoed

€ 499.320 opgehaald
op € 499.320
Opgehaald bedrag
€ 499.320
Gefinancierd in
4 seconden

Reclameboodschap, Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De Projecteigenaar is een Belgische onderneming die gespecialiseerd is in de handel in vastgoed, voornamelijk in Vlaanderen. De transactie betreft de herfinanciering van een vermogensgoed om het eigen vermogen vrij te maken dat nodig is voor een nieuwe vastgoedtransactie. De Projecteigenaar wenst € 500.000 te lenen om het eigen vermogen dat ze nodig heeft voor deze transactie te financieren. Deze financiering zal worden gestructureerd in de vorm van een A+ lening met 100% verzekerd kapitaal en zal worden voorzien van hypothecaire zekerheid in 1ste rang met een getaxeerde ratio van 76%.

Financieringsbehoefte
€ 500.000

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid