Obligatie

Een obligatie is een overdraagbaar effect dat een vordering jegens de uitgevende instelling vormt en dus een financiële schuld vertegenwoordigt op de middellange of lange termijn, soms zelfs voor altijd.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid