IBO

De obligatiemarkt was voorheen voorbehouden aan de staten en grote bedrijven, maar is sinds 2012 ook geopend voor kmo's. De IBO is een procedure die gecreëerd werd door Euronext voor de uitgifte van obligaties via een aanbod aan het publiek dat gericht is op beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde kmo's en micaps (middelgrote ondernemingen). Voor een IBO moet een door de AMF (de Franse autoriteit voor financiële markten) erkende prospectus gepubliceerd worden, moet een rating aan de uitgevende onderneming toegekend worden door een geaccrediteerde instantie en moet de uitgifte minimum € 5 miljoen bedragen. Deze obligaties worden gekocht door zowel institutionele beleggers als particulieren. Dit soort obligatieleningen is vrij zwaar en beperkend voor de uitgevende onderneming.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid