Financiële woordenlijst : Credit rekening-courant

Meest gezochte begrippen:

Credit rekening-courant

Als de rekening-courant van een zaakvoerder een creditrekening is, betekent dit dat hij meer vorderingen dan schulden tegenover zijn bedrijf aanhoudt. Het bedrijf is hem geld verschuldigd en kan hem daarom rente betalen op de voorschotten die de zaakvoerder voor het bedrijf heeft betaald.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid