Optimalisatie voor managementvennootschappen

Investeer uw slapend geld in crowdlending en
verhoog uw bedrijfsleiderbezoldiging

  • +5% beoogd rendement
  • +18% van de nettobezoldiging
  • vanaf € 20.000

Leen aan kmo's en laat uw geld renderen

Op maat

Onze Premium-service helpt u bij het bepalen van uw persoonlijk risicoprofiel

 

Automatisch

Wij stellen uw beleggingsportfolio automatisch samen op basis van uw criteria

 

Gratis

Wij staan u op elk moment bij en beheren al uw terugbetalingen gratis

 

Maximaliseer uw bedrijfsleiderbezoldiging

Wanneer u uw geld belegt bij Look&Fin, laat u uw liquidatiereserve meer opbrengen alvorens het vrij te maken en verhoogt u uw nettobezoldiging met meer dan 18%

Avec réserve de liquidation
(VVPR ter)
Avec réserve de liquidation &

Winst voor belasting € 100 000 € 100 000
Toe te rekenen winst na vennootschapsbelasting (20%) € 80 000 € 80 000
Roerende voorheffing op dividenden - -
Afzonderlijke bijdrage (voorheffing 10%) € -7 273 € -7 273
Liquidatiereserve € 72 727 € 72 727
Roerende voorheffing op dividenden (na 5 jaar) - 3 636 € - 3 636 €
Totaal geïnvesteerd bedrag bij L&F (op 5 jaar) - € 72 727
Beoogd jaarlijks brutorendement - IRR - 5 %
Brutorente gegenereerd over 5 jaar - € 18 182
Vennootschapsbelasting op de gegenereerde rente (20%) - € -3 636
Roerende voorheffing op de gegenereerde rente (15%) - € -2 182
Particuliere betaling na 5 jaar € 69 091 € 81 455
Ratio (Privé/Brutowinst) 69,1 % 81,5 %

Praat rechtstreeks met een bedrijfsinvesteringsadviseur

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid