Financiële woordenlijst : De afstand van het recht tot natrekking

Meest gezochte begrippen:

De afstand van het recht tot natrekking

De afstand van het recht tot natrekking is een afwijking van de toetredingsregeling. Deze afstand van het recht tot natrekking bestaat erin dat de eigenaar van een terrein verklaart afstand te doen van de eigendom van gebouwen die door een derde op zijn grond zijn gebouwd.

Op deze wijze worden de gevolgen van de toetreding in de tijd uitgesteld.De afstand van het recht tot natrekking in een vastgoedontwikkeling duidt vaak op een samenwerking tussen de eigenaar van het terrein en de vastgoedontwikkelaar.


Beiden varen er wel bij. De ontwikkelaar moet geen fondsen vastzetten om het terrein te kopen waarop gebouwd wordt en de eigenaar van de grond zal verkopen tegen de prijs van het gebouw, de prijs geflatteerd zijnde door de bouw in vergelijking met een kaal terrein.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid