Financiële woordenlijst : Garantie op eerste verzoek

Meest gezochte begrippen:

Garantie op eerste verzoek

Een garantie op eerste verzoek is een persoonlijke zekerheid (in tegenstelling tot een hypotheek, die een zakelijke zekerheid is) waarbij de garant (die een particulier, een bedrijf, een bank, ... kan zijn) zich tegenover iemand (de begunstigde/de kredietverstrekker) verbindt om hem/haar een geldbedrag te betalen naar aanleiding van de verplichtingen die de opdrachtgever (de kredietnemer) is aangegaan.

Als de garantie op eerste verzoek een persoonlijke zekerheid is, wat is dan het verschil met een borgstelling?

Een borgstelling is een bijkomstige zekerheid bij de leenovereenkomst. De borgsteller moet de verplichtingen van de leenovereenkomst nakomen als de kredietnemer dit niet doet, maar kan zich ook beroepen op alle uitzonderingen in de overeenkomst om zich tegen de betaling te verzetten. Dit betekent ook dat de borgsteller bezwaar kan maken tegen de betaling en pas na een gerechtelijke beslissing moet betalen.

Een garantie op eerste verzoek is echter een onafhankelijke en abstracte verbintenis op zich die losstaat van de leenovereenkomst. Dit betekent dat de garant zich niet kan beroepen op de uitzonderingen van de leenovereenkomst. Hij moet betalen. De garantie heeft dus zowel een zekerheidsfunctie als een betaalfunctie indien deze op eerste verzoek is gesteld.

Het is duidelijk dat de garantie voor de kredietverstrekker veiliger is dan de borgstelling, omdat de garant in alle gevallen moet betalen.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid