Financiële woordenlijst : Het voorrecht van de geldschieter

Meest gezochte begrippen:

Het voorrecht van de geldschieter

Het voorrecht van de geldschieter (privilège de prêteur de deniers, PPD) is een zakelijke zekerheid (op een gebouw) die vergelijkbaar is met een hypotheek en specifiek is voor de Franse wetgeving. Het bijzondere ten opzichte van een hypotheek ligt in de prioriteit die het heeft ten opzichte van andere hypothecaire zekerheden. Zo zal een schuldeiser met een voorrecht van de geldschieter voorrang hebben op een schuldeiser met een hypotheek in eerste rang, die op zijn beurt voorrang zal hebben op een schuldeiser met een hypotheek in tweede rang. Dit is dus de sterkste zakelijke zekerheid onder het Franse recht.

Net als bij de hypotheek stelt het voorrecht van de geldschieter de schuldeiser die erover beschikt, in staat zich te beschermen tegen het risico dat de kredietnemer de lening niet terugbetaalt. Als de kredietnemer de lening niet terugbetaalt (of de rente niet betaalt), kan de schuldeiser immers een procedure inleiden voor de inbeslagneming van de goederen die leidt tot het te koop stellen van de goederen en met voorrang worden terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop.

Ten slotte kan het door een voorrecht van de geldschieter bezwaarde onroerend goed niet worden verkocht zonder toestemming van de schuldeiser die erover beschikt. De schuldeiser moet dan de handlichting geven om de verkoop door te laten gaan.

Het voorrecht van de geldschieter wordt vastgelegd in een authentieke akte die door een notaris wordt opgesteld en binnen twee maanden na de verkoop bij het hypotheekregister (Conservation des hypothèques ) wordt geregistreerd.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid