Erfpacht

De erfpacht is een huurovereenkomst op lange termijn (tussen 18 en 99 jaar) die tussen twee partijen wordt afgesloten -  de eigenaar van de grond en de pachter. De pachter beschikt hierbij over uitgebreidere rechten dan in het geval van een traditionele huurovereenkomst, zo mag hij veranderingen of bouwwerken uitvoeren die het pand verbeteren, het onderverhuren of het hypothekeren. In ruil daarvoor betaalt hij een vergoeding aan de opstalgever, de zogenaamde erfpachtcanon. Aan het einde van het contract krijgt de opstalgever de volledige eigendom van zijn pand terug, met inbegrip van de eventuele constructies die de pachter tijdens de huurperiode heeft uitgevoerd.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid