Financiële woordenlijst : Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Meest gezochte begrippen:

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Deze ratio drukt de verhouding uit tussen het bruto bedrijfsoverschot (de terugbetalingscapaciteit) en de schuldendienst (de annuïteiten van een krediet). Het is een veelgebruikte tool om te beoordelen in hoeverre een onderneming in staat is voldoende operationele marge te genereren om de annuïteiten van haar leningen te dekken. Indien deze ratio lager is dan 1, betekent dit dat de kredietnemer niet over een voldoende capaciteit beschikt om de aflossingen van zijn krediet na te leven. Omgekeerd geldt dat hoe hoger de ratio is, hoe gemakkelijker het is om financiering te krijgen.

Deze ratio wordt vooral gebruikt wanneer de kredietnemer eigenaar is van een gebouw dat verhuurd wordt. In dit geval komt de DSCR overeen met het bedrag van de huurgelden gedeeld door het bedrag van de terugbetalingen van het krediet waarmee het gebouw wordt gefinancierd. Een DSCR gelijk aan of groter dan 1,25 wordt over het algemeen als bevredigend beschouwd.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid