Look&Fin lanceert nieuw krediet om kmo's te helpen de crisis te doorstaan

Look&Fin lanceert nieuw krediet om kmo's te helpen de crisis te doorstaan

28/05/2020 Bedrijfskrediet

Flexibel krediet over 5 jaar zonder kapitaalaflossing tijdens de eerste 2 jaar

Terwijl de economische deskundigen oproepen om het spaargeld van de particulieren te mobiliseren om onze kmo's te redden, wacht Look&Fin niet op de specifieke maatregelen van de federale regering om actie te ondernemen. Het platform lanceert een nieuw krediet dat gericht is op de kmo's die op zoek zijn naar een oplossing om hun herstel op gang te brengen en hun activiteit voort te zetten door hun eigen vermogen te versterken. De kmo's kunnen een lening over 5 jaar afsluiten zonder kapitaalaflossing gedurende de eerste 2 jaar. De aanvragen worden bovendien beantwoord binnen de 48 uur.

Een krediet bedoeld om de bedrijven tijd te geven

Dankzij de eerste maatregelen van de federale regering konden de Belgische ondernemingen kortlopende kredieten en een uitstel voor de terugbetaling van hun leningen verkrijgen. Deze oplossingen, die de huidige cashflow van de bedrijven verbeteren, zullen echter niet volstaan om de financiële problemen op te lossen waarmee zij over enkele maanden te maken zullen krijgen. Langere betalingstermijnen, langer dan verwachte vertragingen op vlak van de verkoop of de terugbetaling van kortlopende leningen kunnen de solvabiliteit in gevaar brengen van sommige bedrijven die vóór het begin van de crisis in perfecte financiële gezondheid verkeerden.

Om de kmo's in staat te stellen hun eigen vermogen weer op te bouwen en te anticiperen op een periode die zou kunnen worden verlengd, innoveert Look&Fin met de lancering van een nieuw product. Dit nieuwe krediet is bedoeld om tijd te bieden aan de bedrijven die de gevolgen van de crisis moeten opvangen.

"Onze bedrijven hebben hun cashflowproblemen gedeeltelijk kunnen oplossen dankzij de eerste maatregelen die door de regering werden ingevoerd. Helaas zal dit voor veel van hen niet genoeg zijn. Look&Fin wil samen met haar investeerders kmo's helpen de crisis te boven te komen door hen de middelen en de tijd te geven die ze nodig hebben", legt Frédéric Lévy Morelle, oprichter en CEO van Look&Fin, uit.

Een krediet over 5 jaar zonder kapitaalaflossing tijdens de eerste 2 jaar

Concreet biedt Look&Fin een post-Covid herstelkrediet aan dat flexibel is en bedrijven toelaat te lenen over een periode van maximum 5 jaar, zonder dat ze het kapitaal moeten terugbetalen tijdens de eerste 2 jaar. "En als bedrijven sneller dan verwacht zijn hersteld, zullen ze hun lening volledig kosteloos vervroegd kunnen terugbetalen", voegt Frédéric Lévy Morelle eraan toe.

Omdat de huidige context flexibiliteit en reactiviteit vereist, verbindt Look&Fin zich er bovendien toe om binnen de 48 uur te reageren op kredietaanvragen die via het platform ingediend worden.

Een eerste stap naar een nieuw kader voor crowdlending?

Vanwege de langere looptijd, de aflossingsvrije periode (uitgestelde aflossingen) en het gebrek aan eersterangsgaranties wordt de Look&Fin-lening gelijkgesteld aan quasi-eigen vermogen. Terwijl kortlopende leningen een eenmalige oplossing bieden voor een liquiditeitscrisis, is het quasi-eigen vermogen van Look&Fin bedoeld om een solvabiliteitsprobleem aan te pakken.

"Niemand twijfelt er vandaag aan dat een van de sleutelelementen om de economische crisis te overwinnen erin bestaat de Belgische spaarders te overtuigen om onze bedrijven te steunen door hen te helpen hun eigen vermogen weer op te bouwen. Met dit nieuwe aanbod zetten we een eerste stap in de goede richting, maar het zal niet voldoende zijn. Spaarders willen op zijn minst gedeeltelijke garanties als ze hun spaargeld aanspreken. De tweede stap is om samen met de regering een specifiek kader voor crowdlending te definiëren dat een staatsgarantie en fiscale incentives voor deze investering zal toevoegen. De besprekingen zijn aan de gang en we hebben er alle vertrouwen in dat ze op korte termijn tot concrete resultaten zullen leiden", besluit Frédéric Lévy Morelle.

Meer info over het nieuwe product: https://www.lookandfin.com/nl_BE/bedrijfslening/krediet-post-covid/1

Verwante artikels

De Belgische en Franse bedrijven leenden nog nooit zoveel als nu

Een gunstige context en historisch lage tarieven Vanwege het bijzonder accommoderende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank stellen we al enkele...

Lees verder

Enquête over de overdracht en overname van ondernemingen

Welke oplossingen voor een succesvolle overdracht? Een bedrijfsovername, de ideale oplossing? De sleutel tot succes? Hoe de overname van een bedrijf...

Lees verder

Het bedrijf Maisons HERAUD heeft zijn krediet terugbetaald

In 2016 deed de SAS Maisons HERAUD, bouwer van individuele woningen, een beroep op Look&Fin. Het bedrijf heeft via het platform € 170.000 geleend ter...

Lees verder

Neufchâtel: einde van de terugbetaling van een lener

Vorige week voltooide Neufchâtel, een hotelbedrijf in Brussel dat tussen 2014 en 2015 twee leningen via crowdlending had gestructureerd voor...

Lees verder

Initia Food heeft zijn lening afgelost!

Projecten die op zoek zijn naar fondsen of die net veel geld hebben ingezameld op crowdlendingplatformen worden vaak vermeld in publicaties. Maar Initia...

Lees verder

Het bedrijf EEBIC heeft zijn lening afgelost!

Het bedrijf EEBIC had in november 2015 een lening van € 63.200 verkregen over 24 maanden. De kredietverlenende gemeenschap van Look&Fin genoot een...

Lees verder

Het bedrijf Sud Meca Pompes heeft zijn lening afbetaald!

Sud Meca Pompes had een lening verkregen van € 150.000 over 18 maanden. De beleggers hebben een jaarlijkse rentevoet van 8% genoten. Via participatieve...

Lees verder

De kmo INTEGRATECH heeft zijn terugbetaling afgelost!

De leningnemer INTEGRATECH heeft net zijn lening van € 180.000 volledig terugebetaald. Deze Belgische kmo had in 2015 een beroep gedaan op participatieve...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid