De Belgische en Franse bedrijven leenden nog nooit zoveel als nu

De Belgische en Franse bedrijven leenden nog nooit zoveel als nu

11/10/2019 Bedrijfskrediet

Een gunstige context en historisch lage tarieven

Vanwege het bijzonder accommoderende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank stellen we al enkele maanden een explosie vast van de kredieten die toegekend worden aan ondernemingen. Er is veel liquiditeit op de markten, waardoor banken eenvoudiger kredietlijnen kunnen verstrekken.

De rentetarieven voor leningen aan bedrijven liggen bovendien lager dan ooit: gemiddeld 1,46% voor Belgische bedrijven in juli 2019 en tot 1,07% voor dezelfde periode voor Franse bedrijven. 

Een ongezien volume aan uitstaande kredieten...

Dankzij deze historisch lage rentetarieven is het netto uitstaande kredietbedrag van Franse bedrijven volgens de Banque de France in één jaar tijd met 106,3 miljard euro toegenomen. De Franse netto schulden bereikten zo het ongeziene bedrag van 1.691 miljard euro.

Deze trend wordt in België eveneens bevestigd door de cijfers. Volgens Febelfin stegen de uitstaande bedragen van de leningen aan ondernemingen tot zo’n 162,6 miljard euro, hetzij een toename van 4% tussen medio 2018 en medio 2019. 

Op naar een stabilisering

Het moet echter opgemerkt worden dat de vraag naar leningen vanwege bedrijven in België met 4% daalde en dat de uitgifte van bankleningen zich in het derde kwartaal stabiliseerde met een lichte daling van 2,4%.

Hiervoor worden verschillende redenen aangevoerd. Zo hebben de eerder verleende kredieten een buffereffect op het totale uitstaande bedrag en neemt het aantal langlopende leningen verstrekt aan niet-financiële ondernemingen verder toe. Als gevolg hiervan is er minder omloop in het kredietvolume en het lijkt erop dat ondernemingen deze kredieten hoofdzakelijk gebruiken voor hun reeds bestaande kredietlijnen om hun projecten te financieren. 

Deze toename van de kredieten en financieringen aan ondernemingen baarde de autoriteiten zorgen over een mogelijke overmatige schuldenlast bij de economische spelers. 

De evolutie van het krediet, de toekenningsvoorwaarden en de omvang van de schulduitgifte aan bedrijven worden in Frankrijk dan ook al bijna twee jaar nauwlettend opgevolgd.

Een abrupte stopzetting van de toegang tot kredieten zou immers dramatische gevolgen kunnen hebben voor bedrijven. Daarom heeft Frankrijk de banken opgelegd om een contracyclische buffer op te bouwen van 0,5% van de uitstaande bedragen om een eventuele schok te kunnen opvangen.

Verwante artikels

Look&Fin lanceert nieuw krediet om kmo's te helpen de crisis te doorstaan

Flexibel krediet over 5 jaar zonder kapitaalaflossing tijdens de eerste 2 jaar Terwijl de economische deskundigen oproepen om het spaargeld van de...

Lees verder

Enquête over de overdracht en overname van ondernemingen

Welke oplossingen voor een succesvolle overdracht? Een bedrijfsovername, de ideale oplossing? De sleutel tot succes? Hoe de overname van een bedrijf...

Lees verder

Het bedrijf Maisons HERAUD heeft zijn krediet terugbetaald

In 2016 deed de SAS Maisons HERAUD, bouwer van individuele woningen, een beroep op Look&Fin. Het bedrijf heeft via het platform € 170.000 geleend ter...

Lees verder

Neufchâtel: einde van de terugbetaling van een lener

Vorige week voltooide Neufchâtel, een hotelbedrijf in Brussel dat tussen 2014 en 2015 twee leningen via crowdlending had gestructureerd voor...

Lees verder

Initia Food heeft zijn lening afgelost!

Projecten die op zoek zijn naar fondsen of die net veel geld hebben ingezameld op crowdlendingplatformen worden vaak vermeld in publicaties. Maar Initia...

Lees verder

Het bedrijf EEBIC heeft zijn lening afgelost!

Het bedrijf EEBIC had in november 2015 een lening van € 63.200 verkregen over 24 maanden. De kredietverlenende gemeenschap van Look&Fin genoot een...

Lees verder

Het bedrijf Sud Meca Pompes heeft zijn lening afbetaald!

Sud Meca Pompes had een lening verkregen van € 150.000 over 18 maanden. De beleggers hebben een jaarlijkse rentevoet van 8% genoten. Via participatieve...

Lees verder

De kmo INTEGRATECH heeft zijn terugbetaling afgelost!

De leningnemer INTEGRATECH heeft net zijn lening van € 180.000 volledig terugebetaald. Deze Belgische kmo had in 2015 een beroep gedaan op participatieve...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid