Hoe kan crowdlending de vastgoedhandelaar helpen?

Hoe kan crowdlending de vastgoedhandelaar helpen?

18/05/2021 Bedrijfskrediet

De core-activiteit van een vastgoedhandelaar bestaat uit het aankopen en verkopen van bestaand vastgoed, met de bedoeling daar winst op te maken. Hij zet dus geen nieuw gebouw neer, hij is geen ontwikkelaar.

Toch kent een succesvolle vastgoedhandelaar verschillende manieren om waarde te creëren.

Zonder meerwaarde maakt hij immers geen winst. Naast het creëren van waarde omvat het vak van vastgoedhandelaar uiteraard nog andere facetten. Hij/zij draagt namelijk bij aan de maatschappelijke impact. Dat aspect wordt nog weinig belicht, maar wint vandaag in het hele land steeds meer aan belang. Met welke problemen krijgen vastgoedhandelaars te maken? Wat is hun reële impact op het ecosysteem? Hoe ziet de toekomst van hun beroep eruit? Dat zijn de vragen waarin we ons deze maand willen verdiepen.

 

Een financiering rondkrijgen en aan eisen voldoen

Een van de moeilijkheden waar vastgoedhandelaars steeds weer mee moeten afrekenen, is het verkrijgen van een bankkrediet om een project te financieren. Een vastgoedhandelaar moet vaak snel handelen en werkt dus meestal met in fine-leningen. Bij het toekennen van woningkredieten zijn banken erg streng wat de omvang van de financiële bijdrage betreft. "Over het algemeen eisen ze een minimale bijdrage in eigen vermogen van 20% en in de huidige context stijgt dat percentage nog", vertelt Malik Slos, Senior Analyst voor het vastgoed bij Look&Fin. "Op zich is dat ook wel gerechtvaardigd, gezien het risico dat inherent is aan het vak van vastgoedhandelaar", voegt hij eraan toe.

Banken beschouwen vastgoedhandelaars immers als een hybride speler. Daarom zijn bankinstellingen beduidend veeleisender als ze met vastgoedhandelaars moeten onderhandelen.

"De vastgoedhandelaars waar we momenteel mee werken, bevestigen dat banken hun eisen voor de bijdrage van eigen vermogen al sinds het begin van de gezondheidscrisis hebben opgeschroefd", aldus Malik Slos.

Tot slot hechten bankinstellingen veel belang aan deze drie aspecten:

- de ervaring van de vastgoedhandelaar

- de ligging van het vastgoed

- de aankoopprijs per vierkante meter Bij

Look&Fin worden die drie criteria uiteraard ook aandachtig geanalyseerd wanneer een vastgoedhandelaar een aanvraag doet om via vastgoedcrowdlending een financiering te verkrijgen.

 

De ervaring van de vastgoedhandelaar

Het beroep van vastgoedhandelaar bestaat eruit om vastgoed te kopen en weer te verkopen: flatgebouwen, huizen, handelsfondsen, woningen of delen van vastgoedondernemingen zoals onroerendgoedmaatschappijen. In de praktijk echter, kan bijna iedereen als vastgoedhandelaar optreden. Iedereen kan wel eens de kans krijgen om een gebouw te kopen en het daarna in verschillende woningen op te delen.

Daarom gaan de banken in de eerste plaats na of de vastgoedhandelaar ervaring heeft. Indien hij/zij geen of erg weinig ervaring heeft, zullen ze hem/haar beschouwen als een gelukzoeker. In dat geval zullen ze een grotere bijdrage van eigen vermogen eisen, zelfs tot 50% van het totale benodigde bedrag.

Banken lijken de voorkeur te geven aan zogenaamde 'professionele' vastgoedhandelaars die verschillende jaren ervaring op hun palmares hebben. "Met diverse geslaagde projecten op hun actief en het bijhorende trackrecord, kennen die vastgoedhandelaars hun markt natuurlijk door en door", vertelt Malik Slos.

Volgens onze bronnen stellen bankiers in die gevallen minder strenge eisen over de bijdrage van eigen vermogen. Die zou dan in het algemeen 20 tot 30% bedragen. Maar pas op, daarnaast zetten banken ook in op mogelijke garanties en waarborgen.

Bij crowdlending geldt hetzelfde principe. "Om een financieringsaanvraag te kunnen indienen, moeten kandidaat-leners tien jaar ervaring hebben in de sector. Maar ze moeten ook garanties kunnen voorleggen. Indien ze dat niet kunnen, wordt het veel moeilijker om het vertrouwen te winnen van onze gemeenschap van financiers", aldus Malik Slos.

 

Het belang van de ligging

Ook de lokalisatie is een belangrijk punt voor de banken, net zoals de aankoopprijs per vierkante meter. "Om bij de verkoop een zo hoog mogelijke meerwaarde te bekomen, is het zowel voor ons als voor de banken essentieel om onder de marktprijs aan te kopen",verduidelijkt Malik Slos van Look&Fin. Als de ligging niet geschikt wordt geacht of als de prijs per vierkante meter te hoog is voor de locatie, dan kan het moeilijk worden voor de lener.

In België kan de prijs per vierkante meter sterk variëren afhankelijk van het gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kosten woningen van alle types gemiddeld het meest. Daarna volgt Vlaanderen en dan Wallonië Maar de prijzen kunnen ook per specifieke zone verschillen en zelfs per wijk of gemeente. Volgens StatBel waren de plaatsen met de hoogste prijzen in 2020: Knokke-Heist in Vlaanderen, Lasne in Wallonië en Elsene in het Brussels Hoofdstekelijk Gewest.

Bovendien moet een gebouw zich steeds vaker in een bepaald type omgeving bevinden. Er tekent zich een trend af van "groenere" steden en milieuvriendelijkere woningen, bijvoorbeeld op het vlak van energiebesparing. Die kentering is niet alleen gewild door de politiek, maar ook door de mensen zelf.

 

De bijdrage van eigen vermogen

Het profiel van de vastgoedhandelaar en de ligging van het gebouw dat hij wil kopen, bepalen de quotiteit van het eigen vermogen dat de vastgoedhandelaar aan de bank moet voorleggen. Indien de lener een garantie in eerste rang of een waarborg kan aanbrengen, dan verlicht dit ook het risico dat de bank moet nemen.

Want "om waarde te creëren, moeten vastgoedhandelaars meestal verschillende stappen ondernemen. Die zijn niet zonder risico (werken, opdelen, de stedenbouwkundige rompslomp...", zegt Malik Slos. "Voor al die risico's willen de banken zoveel mogelijk garanties krijgen", besluit hij.

Als de banken het licht op groen zetten, bedraagt het vereiste aandeel van eigen vermogen over het algemeen tussen 20 en 30%. Om het nodige percentage van eigen vermogen te bepalen, gaat de bankinstelling dus de risico's afwegen. Zo kan het gebeuren dat er in bepaalde gevallen tot 50% eigen vermogen wordt gevraagd.

 

Crowdlending: voorwaarden en voordelen

Om via vastgoedcrowdlending toegang te krijgen tot krediet, moeten vastgoedhandelaren aan een aantal criteria voldoen. "Look&Fin bestudeert elke vraag grondig, met of zonder de bank, maar altijd met dekking door een hypotheek. Doordat er geen banken bij betrokken zijn, kunnen we een hypotheek in eerste rang nemen", verklaart Malik Slos. "Dat zorgt voor een zekere toegevoegde waarde."

Daarnaast eist het platform minimaal tien jaar ervaring. Dat is nodig om een volledig zicht te hebben op de ervaring van de aanvrager, om te zien of die in staat is om diverse rendabele projecten uit te voeren en om na te gaan of zijn kennis van de plaatselijke markt wel degelijk perfect is. "De vastgoedhandelaar moet een volledig overzicht kunnen voorstellen van alle projecten die hij/zij al heeft verwezenlijkt. Ook de voorafgaande administratieve vergunningen voor het project moeten in orde zijn. Tot slot moet het totaalbudget van de operatie kunnen worden voorgelegd. Daarna gaat Look&Fin zijn lening structureren op basis van de aankoopprijs (Loan To Cost)", vertelt Malik Slos nog.

"Sinds het tweede halfjaar van 2020 stellen we een versnelling vast van aanvragen voor dit type operatie. We waken over de "kwaliteit" van de vastgoedhandelaars en over de reële zekerheden die ze kunnen aanbrengen", gaat Malik Slos verder.

Ook al blijven de banktarieven aantrekkelijk – soms met een marge van 1,5% tot 2% - toch verkiest dit type professionals vaak crowdlending omdat ze zo hun projecten sneller rondkrijgen of gewoon omdat ze zo ook effectief hun lening krijgen (wanneer het meeste eigen vermogen vastzit in andere lopende projecten). Als je de totaalkost van de afgeloste lening analyseert, met een bankkrediet dat veel langer duurt terwijl dat van de crowdlending over een kortere termijn loopt, dan is de afgeloste financieringskost alles beschouwd heel redelijk. En vooral, de vastgoedhandelaar kan er zijn project mee binnenhalen.

 

Hoe zien de trends voor de toekomst er voor dit beroep uit?

De activiteit van vastgoedhandelaar maakt deel uit van een trend die de komende jaren nog duidelijker zou moeten worden. Het is een streven naar 'groener' vastgoed, waarbij onder andere bestaande gebouwen worden omgebouwd tot bijvoorbeeld woningen die meer energie-onafhankelijk zijn en ook minder elektriciteit verbruiken.

Het omvormen van bestaande panden heeft dan ook een grote impact op het milieu. Betere isolatie drukt het energiegebruik en een bestaand gebouw ombouwen, veroorzaakt beduidend minder CO2 dan als je er een nieuw gaat bouwen. Niet alleen de beleidsmaatregelen, maar ook veel burgers zelf willen de groene ruimtes behouden en vermijden om er nieuwe gebouwen neer te zetten.

Daarenboven heeft de gezondheidscrisis onze manier van werken beïnvloed, met een boom van thuiswerken als gevolg. De vastgoedmarkt voor kantoren zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden en in bepaalde gevallen zal kantoorruimte tot woningen moeten worden omgevormd.

Bestaande gebouwen een nieuwe bestemming geven, zal de komende jaren steeds vaker de voorkeur krijgen. Die werken zullen worden toevertrouwd aan deskundigen die de verschillende fasen van dit proces door en door kennen. "Een buitenkans voor vastgoedhandelaars, want zij zijn gespecialiseerd in het ombouwen van bestaand vastgoed", voegt Malik Slos eraan toe. Het verbouwen van bestaande panden heeft ook een rechtstreekse impact op het plaatselijke leven (winkels, vaklui...).

Vastgoedhandelaars zullen de volgende jaren dus een cruciale rol spelen bij het creëren van woningen. Die projecten zullen moderniteit moeten combineren met milieuvriendelijkheid en duurzame ontwikkeling.

Verwante artikels

Ontmoet een vastgoedontwikkelaar: Samuel Boreux, oprichter en CEO van B4IMMO

"De gewijzigde aanpak van de banken in onze sector heeft mij ertoe aangezet alternatieve financieringsbronnen te verkennen.  In deze context ontdekte...

Lees verder

Een groen en dynamisch najaar voor het Belgische vastgoed

Crowdlendingplatformen vragen dat de door particulieren verstrekte leningen aan kmo’s worden vrijgesteld van roerende voorheffing

Crowdlendingplatformen komen in actie om het spaargeld van particulieren te activeren. Ze vragen de Federale regering om de leningen door particulieren...

Lees verder

Vastgoed: Asbestdetectie verplicht in Vlaanderen in 2022

Deze week was er in de pers heel wat te doen rond onze Lener aULa-B. Waarom vraagt u zich af? Omdat alle in Vlaanderen gerealiseerde vastgoedtransacties...

Lees verder

ESG, crowdlending en duurzame financiering van kmo’s

Het besef dat onze planeet alarmerende veranderingen ondergaat, leidt onze politici, de financiële wereld en de ondernemers er al enkele jaren toe beslissingen...

Lees verder

Barbara Trachte bezoekt Look&Fin

Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek bracht deze week...

Lees verder

Vlaamse ondernemers en particulieren vinden steeds vaker de weg naar crowdlending!

In 2021 financierde crowdlendingplatform Look&Fin al 22 Vlaamse kmo’s waarvan 10 in het kader van de Winwinlening Hoewel 2020 al een recordjaar...

Lees verder

Vastgoed: de tendensen in najaar 2021

De prijsstijgingen in België, in Europa en in de hele wereld zetten zich verder. In België heeft de bank Belfius haar schatting van de inflatie van de...

Lees verder

GreenWin, de Waalse cluster voor een ecologisch verantwoorde industriële transitie, en het duurzame crowdlendingplatform Look&Fin slaan de handen in elkaar.

Er werd een strategisch akkoord gesloten tussen GreenWin - dat zichzelf omschrijft als een projectversneller voor industriële, innovatieve en samenwerkingsprojecten...

Lees verder

Sterke groei van vastgoedcrowdfunding bij Look&Fin deze zomer

Beleggers in 16 verschillende landen investeren bijna 4 miljoen euro in 3 dossiers Ondanks de zomerperiode kende vastgoedcrowdlending een zeer mooie...

Lees verder

Een partnerschap tussen de SDZ/Ad-kmo en Look&Fin voor de kmo's

De SDZ Federatie werd 40 jaar geleden opgericht en brengt tienduizenden bedrijfsleiders en zelfstandigen samen. De Federatie is bedoeld om hen te vertegenwoordigen,...

Lees verder

Ontmoeting met Willy Borsus, Vice-President van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie.

"Het voordeel van zowel de Coup de Pouce-lening als van crowdlending is dat beiden het ondernemerschap stimuleren door particulieren dichter bij het ecosysteem...

Lees verder

Het herstel volgens Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

Samengevat: In totaal maakte de Brusselse overheid bijna 700 miljoen euro economische steun vrij in het kader van de covid-crisis. Het...

Lees verder

Look&Fin sluit 1e semester van 2021 af met een historische groei

+172% ten opzichte van S1 2020 in aantal dossiers Look&Fin sluit het 1e semester van 2021 af met een historische groei na 49 kmo’s gefinancierd...

Lees verder

Eerste semester van 2021, een terugblik op de prestaties van Look&Fin

Het begin van de zomer is het moment om de balans op te maken van onze activiteit in de  eerste 6 maanden van het jaar. In het 1e semester van...

Lees verder

Belgische herstelplan

Het Europese herstelplan met de naam “Next Generation EU” wil de economische en sociale gevolgen van de COVID 19-pandemie te verzachten, maar heeft vooral...

Lees verder

Evolutie van de rentevoeten: omhoog?

De rentevoeten zijn al enkele jaren historisch laag terwijl de hoeveelheid particulier spaargeld nog nooit zo hoog was. Wat was de impact van de COVID...

Lees verder

Covid-19: De prestaties van het portfolio tijdens de voorbije 12 maanden

Ondanks de COVID 19-crisis bleef Look&Fin de voorbije 12 maanden groeien met een gestage activiteit. Het platform heeft zo € 29,1 miljoen opgehaald...

Lees verder

Kennismaking met Pierre Demolin, medeoprichter van Broperties

Broperties is actief in de vastgoedhandel en werd zo'n 15 jaar geleden opgericht door de broers Pierre en David Demolin. Kan u Broperties eens aan...

Lees verder

De handelaar in vastgoed, een professional uit de vastgoedsector

De vastgoedhandelaar is een volwaardige speler uit de vastgoedsector. In tegenstelling tot de projectontwikkelaar bouwt hij geen vastgoed. Zijn beroepsactiviteit...

Lees verder

Yoga Room betaalt haar lening vervroegd terug

Interview met Pierre Rousseaux, oprichter en CEO van Yoga Room Yoga Room betaalt haar lening vervroegd terug Yoga Room werd in 2015 opgericht door...

Lees verder

De verschillende facetten van een vastgoedhandelaar

In tegenstelling tot een ontwikkelaar, leidt een Vastgoedhandelaar geen vastgoedproject. Hij houdt zich dus niet bezig met de bouw van vastgoed. Een Vastgoedhandelaar...

Lees verder

Vastgoedcrowdlending, een waardevolle bondgenoot voor vastgoedhandelaars

"Dankzij crowdlending is onze jaaromzet bliksemsnel van drie naar twintig miljoen euro gestegen" Ontmoeting met de heer Merino van de Groupe...

Lees verder

Het herstel van de kmo's volgens Thomas Dermine

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, toegevoegd aan de minister van Economie in de federale regering, beantwoordt de vragen van Look&Fin...

Lees verder

"Crowdlending is een van onze financiële bondgenoten geweest om vervroegd uit het vrijwaringsplan te kunnen stappen."

Wij hadden een gesprek met Jacques Prezioso, president van Côte SAS. Deze onderneming won zopas de Lauréat des internautes et lecteurs, de prijs van de...

Lees verder

Eerste kwartaal 2021: evaluatie van de gefinancierde kmo's

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 zijn negenentwintig dossiers via Look&Fin online geplaatst en gefinancierd. Het totale opgehaalde bedrag bedraagt...

Lees verder

100 miljoen!

Gisteravond bereikte Look&Fin de symbolische kaap van 100 miljoen euro aan opgehaalde fondsen! 100 miljoen euro in beeld.

Lees verder

“Factoring”, een antwoord op de cashflowbehoeften op de korte termijn van kmo's

Om op alle niveaus van de financieringsketen actief te zijn, gaat Look&Fin regelmatig nieuwe partnerschappen aan die het aanbod aanvullen. Het doel...

Lees verder

Kmo's, alles wat u moet weten om een gewestelijke lening te verkrijgen

Goed nieuws voor de kmo's! Om op te treden en de gezondheidscrisis aan te pakken, hebben de 3 gewesten van het land elk hun eigen wettelijk kader aangenomen...

Lees verder

Ontmoeting met een lener: Axel Kuborn, oprichter en CEO van Silversquare

"Ons businessmodel is veerkrachtig gebleken tijdens de gezondheidscrisis. Flexibel werk maakt deel uit van het nieuwe concurrentievermogen van bedrijven." Coworkingpionier...

Lees verder

Nieuwe "Coup de Pouce"-lening voortaan beschikbaar via het platform van Look&Fin

Het Waalse Gewest heeft zojuist de uitbreiding van de kredietregeling "Coup de pouce" officieel bekrachtigd om kmo’s te helpen het hoofd te bieden aan...

Lees verder

Stratégie Euro Prestige haalt € 200.000 op via crowdlending om zich in België te lanceren

De Franse specialist in de ontwikkeling van financiële beleggingsproducten (individueel pensioensparen) die onder een wit label worden verkocht, koos voor...

Lees verder

Maison Dandoy en Look&Fin slaan handen ineen om de eerste Proxi-lening te financieren

Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitvoering van de Proxi-leningen ter ondersteuning van de Brusselse kmo’s in het kader van de gezondheidscrisis...

Lees verder

Zijn de Belgische banken te voorzichtig ?

Om de financiering van de economie midden in de gezondheidscrisis te ondersteunen, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) besloten bepaalde reglementaire...

Lees verder

Look&Fin lanceert nieuw krediet om kmo's te helpen de crisis te doorstaan

Flexibel krediet over 5 jaar zonder kapitaalaflossing tijdens de eerste 2 jaar Terwijl de economische deskundigen oproepen om het spaargeld van de...

Lees verder

De Belgische en Franse bedrijven leenden nog nooit zoveel als nu

Een gunstige context en historisch lage tarieven Vanwege het bijzonder accommoderende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank stellen we al enkele...

Lees verder

Enquête over de overdracht en overname van ondernemingen

Welke oplossingen voor een succesvolle overdracht? Een bedrijfsovername, de ideale oplossing? De sleutel tot succes? Hoe de overname van een bedrijf...

Lees verder

Het bedrijf Maisons HERAUD heeft zijn krediet terugbetaald

In 2016 deed de SAS Maisons HERAUD, bouwer van individuele woningen, een beroep op Look&Fin. Het bedrijf heeft via het platform € 170.000 geleend ter...

Lees verder

Hoe nieuwe materiële vaste activa financieren?

U hebt de aankoop van een nieuwe machine, rollend materieel of uitrustingen gepland? U hebt geen tijd te verliezen om de nodige fondsen te verzamelen voor...

Lees verder

Neufchâtel: einde van de terugbetaling van een lener

Vorige week voltooide Neufchâtel, een hotelbedrijf in Brussel dat tussen 2014 en 2015 twee leningen via crowdlending had gestructureerd voor...

Lees verder

Initia Food heeft zijn lening afgelost!

Projecten die op zoek zijn naar fondsen of die net veel geld hebben ingezameld op crowdlendingplatformen worden vaak vermeld in publicaties. Maar Initia...

Lees verder

Het bedrijf EEBIC heeft zijn lening afgelost!

Het bedrijf EEBIC had in november 2015 een crowdlending lening van € 63.200 verkregen over 24 maanden. De kredietverlenende gemeenschap van crowdlendingplatform...

Lees verder

Zij hebben crowdlending gebruikt: ontmoeting met Silversquare

Silversquare is één van de grootste co-working spaces van België. De onderneming structureerde in mei 2016 een lening van € 400.000 via het crowdlendingplatform Look&Fin...

Lees verder

Groei en voorraad financieren via crowdlending

Uw bedrijfsactiviteit is in volle ontwikkeling en u moet investeren en/of de uitbreiding van uw stock financieren? Ontdek met 'Olympia (Pajot Dairy...

Lees verder

Ontmoeting met een ontlener in Crowdlending: François-Emmanuel Lamellière, CEO van Quable

Quable is een technologisch bedrijf dat een PIM (Product Information Management) aanbiedt. Wat is een PIM? Het is een tool die de marketingafdelingen...

Lees verder

Het bedrijf Sud Meca Pompes heeft zijn lening afbetaald!

Sud Meca Pompes had een lening verkregen van € 150.000 over 18 maanden. De beleggers hebben een jaarlijkse rentevoet van 8% genoten. Via participatieve...

Lees verder

De kmo INTEGRATECH heeft zijn terugbetaling afgelost!

De leningnemer INTEGRATECH heeft net zijn lening van € 180.000 volledig terugebetaald. Het KMO had ervoor gekozen om te lenen via het crowdlendingplatform...

Lees verder

Hoe 1 miljoen euro financieren voor uw kmo?

U bent zaakvoerder of consultant van een kmo die aanzienlijke fondsen nodig heeft om te groeien? U zoekt een betrouwbare financiële partner die snel...

Lees verder

1 miljoen euro geleend door Scopelec

Participatieve financiering gaat vaak gepaard met de financiering van startprojecten die op zoek zijn naar enkele duizenden of enkele honderdduizenden...

Lees verder

Het profiel van de ideale lener

Hoewel elke onderneming haar eigen kenmerken heeft, heeft crowdlending Look&Fin geprobeerd voor u het profiel van de ideale kandidaat-lener op te stellen....

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid