Belgische vastgoedmarkt in 2023 en vooruitzichten voor 2024

Belgische vastgoedmarkt in 2023 en vooruitzichten voor 2024

19/01/2024 - Reclameboodschap Vastgoedontwikkeling verkavelingsprojecten Vastgoed/vermogensbeheer Handelaar in vastgoed

De resultaten van de vastgoedbarometer van de Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) werden deze week gepubliceerd. In 2023 is de Belgische vastgoedmarkt licht vertraagd. Wat waren de belangrijkste trends op de vastgoedmarkt in 2023, met een stijgende rente tegen een achtergrond van economische onrust? Wat kunnen we verwachten in 2024? Hoe past Look&Fin zich aan deze context aan? We lichten het even toe. 

De belangrijkste trends uit de barometer 2023

Uit de barometer blijkt dat het aantal vastgoedverkopen in België in 2023 met 15,2% is gedaald. Deze trend speelt in de drie gewesten, maar vooral in Vlaanderen, dat al energierenovatieverplichtingen heeft opgelegd. Vlaanderen heeft een verlies geleden van 16,9%, terwijl Brussel en Wallonië dalingen hebben gekend van respectievelijk 12,4% en 12,1%.

Hoewel de verkoop afremde, daalden de vastgoedtransacties (compromissen, verkoopakten, schenkingen, erfenissen, openbare verkopen, hypotheken, enz.) met slechts -1,1%, wat wijst op een zekere continuïteit in het ritme van de transacties.

Gemiddelde prijs van een huis in België: 322.780 euro (+1,1% vs 2022)

De gemiddelde prijs van een huis in België is met 2,1% gestegen (exclusief inflatie) naar 322.780 euro, volgens de barometer van de notarissen.

Nieuwbouwappartementen worden schaarser: het aandeel daalt van 19,5% in 2022 naar 14,8% in 2023. De verhouding blijft echter stabiel: 27,7% van de gekochte woningen zijn appartementen.

Terwijl de gemiddelde prijs van een huis in België dus 322.780 euro bedraagt (+1,1% vs 2022), bedraagt de inflatie in 2023 +2,1%. De evolutie van de woningprijzen is bijgevolg met 1% gedaald. Het grootste deel van deze daling doet zich voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de prijzen met 2,4% dalen. In Vlaanderen kost een huis daarentegen gemiddeld 358.677 euro (+3%) en in Wallonië 240.649 euro (+2%). 

Gemiddelde prijs van een appartement in België: 264.792 euro (+1,6% vs 2022)

De gemiddelde prijs van een appartement in 2023 was +1,6% hoger dan in 2022. De gemiddelde prijs van een appartement in Brussel blijft boven het nationale gemiddelde (280.520 euro), met een lichte daling van -0,3% ten opzichte van 2022. In Vlaanderen ligt de prijs ook boven het nationale gemiddelde (276.450 euro), en stijgt met +3,3%. Het is de gemiddelde prijs in Wallonië (199.130 euro) die de algemene markt drukt.

Appartementen: nieuw versus bestaand

Er moet echter worden opgemerkt dat het verkoopaandeel van nieuwe appartementen in de loop der jaren is gedaald. 14,8% van de verkochte appartementen waren nieuw in 2023. Vier jaar geleden was dit nog 22%.

De gemiddelde prijs van een nieuwbouwappartement was 325.150 euro in 2023, een stijging van 5,7% ten opzichte van 2022. De gemiddelde prijs van een bestaand appartement bedroeg 255.026 euro, +1,9% hoger dan in 2022.

Nieuwe appartementen in Brussel zijn de enige waarvan de gemiddelde prijs daalt (-3,6%) ten opzichte van 2022. 

Van de 100 verkochte nieuwbouwappartementen bevonden 74 zich in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 4 in Brussel.

De gemiddelde leeftijd van de kopers is licht gestegen

Wie zijn de kopers? De gemiddelde leeftijd van een Belgische koper zal dit jaar licht stijgen, van 39,2 in 2022 naar 39,5 in 2023. Slechts 29,3% van de kopers is 30 jaar of jonger, een lichte daling ten opzichte van 2022 (30,3%).

Conclusie

Ondanks de stijging van de rentevoeten en de algemene economische situatie, die tot een bekoeling van de markt hebben geleid, blijft de vastgoedmarkt relatief stabiel op het vlak van de prijzen, met een zeer lichte daling die volgens de barometer vooral verband zou houden met woningen van lagere kwaliteit. De energie-efficiëntie van een huis of appartement wordt een steeds belangrijkere factor op de vastgoedmarkt.

Renaud Grégoire, notaris en woordvoerder van Notaire.be, wijst erop dat we nog steeds in een afwachtende periode zitten en dat de markt de stijging van de hypotheekrente en de stijging van de grondstof- en bouwprijzen nog niet volledig heeft verwerkt. De markt lijkt nog steeds te wachten op een heropleving, die er volgens de woordvoerder van de Federatie waarschijnlijk niet zal komen.

Perspectieven voor 2024

Er wordt bijgevolg verwacht dat de markt in de tweede helft van 2024 weer wat zal aantrekken. Tegen die tijd zal iedereen waarschijnlijk de stijging van de hypotheekrente en de materiaalprijzen hebben verwerkt, zei notaris Renaud Grégoire bij de publicatie van de barometer.

Bij de banken heeft ING België aangegeven dat de hypotheekrente in 2024 waarschijnlijk niet veel zal dalen, ondanks een daling van de rente in de afgelopen weken, volgens de prognoses in haar laatste driemaandelijkse vastgoedenquête die vorige week werd gepubliceerd.

De belangrijkste banken van het land voorspellen ofwel een lichte groei ofwel een lichte daling van de prijzen in 2024: -1,1% voor BNP Paribas Fortis, -1% voor ING, -1,5% voor Belfius en +1% tot -1,5% voor KBC/CBC.

Het Planbureau verwacht een inflatie van 4% in 2024. Dit betekent dat zelfs als de prijzen nominaal stijgen, ze in werkelijkheid zullen dalen, vertelde Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij KBC, eind december aan de krant L'Echo. Volgens hem zouden de prijzen dan ook met 2,5% tot 3% moeten dalen, wat laag is in vergelijking met de buurlanden.

We mogen niet vergeten dat de Belgische vastgoedmarkt veerkrachtig is dankzij een aantal factoren. Ten eerste is er het feit dat de Belgen van oudsher een baksteen in hun maag hebben. 72% van de huishoudens is huiseigenaar, een zeer hoog percentage. Ten tweede heeft de loonindexering geholpen om de Belgische koopkracht op peil te houden. De historisch lage rentetarieven van vóór de coronacrisis hebben kopers in staat gesteld om goedkoop te lenen op de lange termijn. Voorlopig hebben deze kopers geen interesse om te verkopen of hun schuld te heronderhandelen. Als gevolg daarvan komt een groot aantal eigendommen niet terug op de markt, en dat gebrek zal de prijzen in 2024 waarschijnlijk niet omlaag duwen.

Volgens de hoofdeconoom van de KBC zal de markt zich naar verwachting herstellen in 2025.

De belangrijkste uitdaging voor 2024 en de komende jaren zal de energie-efficiëntie van een huis of appartement zijn. Dit wordt een steeds belangrijkere factor op de vastgoedmarkt, hoewel het aandeel energiezuinige woningen in 2023 is gestegen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 47,7% van het woningbestand heeft een goede score op het vlak van energie-efficiëntie, d.w.z. een EPB van A+ tot D. De overige 52,3% van het woningbestand heeft een EPB van E tot G en zal dus zeer snel een energierenovatie moeten ondergaan om te voldoen aan de nieuwe Europese normen. Vlaanderen is het gewest dat eruit springt, met 69,3% van zijn woningbestand met een EPB van A+ tot D. Dit is het directe resultaat van zijn energierenovatiebeleid, dat voorloopt op de rest van het land.

Er is dus nog veel werk aan de winkel op het gebied van energierenovatie van bestaande woningen als we willen voldoen aan het Europese plan voor koolstofneutraliteit tegen 2050, vooral omdat de nieuwbouw in België sterk afneemt (Bron: Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat).

Vastgoed, de strategie van Look&Fin voor 2024

In 2023 was 80% van de activiteiten van Look&Fin gericht op de vastgoedsector en het platform is van plan om deze trend in 2024 voort te zetten. Op het vlak van financiering blijft de vastgoedsector dynamisch, vooral voor vastgoedhandelstransacties, d.w.z. de renovatie van bestaand vastgoed. De vastgoedmarkt heeft grote financieringsbehoeften om energierenovaties te ondersteunen, met name in het kader van het Europese plan voor koolstofneutraliteit tegen 2050. Look&Fin wil haar activiteiten in dit marktsegment uitbreiden. Eind 2023 lanceerde het platform een nieuw aanbod gewijd aan mede-eigendommen om financieringsoplossingen te bieden aan mede-eigenaars, wat voor groei in dit segment zou moeten zorgen.

De topprioriteit van Look&Fin blijft echter de kwaliteit van de financieringsoplossingen die aan haar beleggerscommunity worden aangeboden.

De bescherming van de belegger zal ook in 2024 een prioriteit zijn. Om dit te bereiken zal Look&Fin systematisch volledige of gedeeltelijke zekerheden bieden voor haar dossiers, of zal het platform zekerheden nemen over de te financieren dossiers van de lener. 

Net als in 2023 zal Look&Fin ernaar streven gediversifieerde dossiers leningen aan te bieden op basis van de risicoklasse, met een overwicht aan Secured A+ dossiers.

Ter herinnering, de dossiers met rating Secured A+ bieden beleggers een verzekering op 100% van hun belegde kapitaal

Verwante artikels

Interview met Benjamin Serisier, vastgoedhandelaar, oprichter en bestuurder van SB Group

"Wat ik het meest waardeer, is de reactiviteit waarmee Look&Fin onze vragen behandelt. Het is een structuur op menselijke schaal die ons in staat stelt...

Lees verder

Een optimistische vooruitzicht: naar een daling van de vastgoedrentes

Aan het begin van 2024 blijft de vastgoedmarkt eerder gespannen, hoewel er tekenen van optimisme zijn: volgens de Banque de France wordt verwacht dat de...

Lees verder

Blue October : "Dankzij crowdlending kunnen we tegen een uiterst aantrekkelijke rentevoet en in zeer korte tijd lenen"

Voorstelling van de vastgoedspeler  Blue October is een Belgische vennootschap die werd opgericht in 2018 en actief is als vastgoedhandelaar. De...

Lees verder

MIPIM 2023: energietransitie in het vastgoed en renovatie, de belangrijkste thema’s

Deze week vond in Cannes de internationale vastgoedbeurs MIPIM plaats in een economische context die wordt gekenmerkt door inflatie en stijgende energiekosten....

Lees verder

Vastgoed: ontmoeting met Therecia Landell, Managing director LANCON

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag had Look&Fin een gesprek met Therecia Landell, een vrouwelijke onderneemster in de vastgoedsector....

Lees verder

Vastgoed: De fiduciaire zekerheid uitgelegd door Thierry Dewaele, Risk Manager

Look&Fin heeft een dubbele missie: enerzijds helpt het platform kmo’s en vastgoedprofessionals zich te financieren en anderzijds doet het platform...

Lees verder

Ontmoeting met Stéphane Verbeeck, Voorzitter van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) en Partner van Stélina Invest.

“Vastgoedcrowdlending is zonder enige twijfel een zeer nuttig antwoord op de behoeften die wij als vastgoedprofessionals ondervinden.” Stéphane Verbeeck,...

Lees verder

Vastgoedcrowdfunding maakt een spectaculaire sprong!

Groei met +55% : meer dan € 42,4 miljoen opgehaald sinds start 2022 In de eerste drie kwartalen van 2022 kende vastgoedcrowdlending een nooit gezien...

Lees verder

Projet Bandol: een ervaren vastgoedhandelaar die exclusief kiest voor crowdlending om een operatie te herfinancieren.

  Casestudy:  Naam van het vastgoedproject: Project Bandol Locatie van het project: Bandol, Frankrijk  Gezocht...

Lees verder

Alessandro Rizzo, CEO van Eurocaution, de grootste verzekeraar voor de voltooiing van vastgoedprojecten in de Benelux

"Ik denk dat het voor vastgoedprofessionals een must is geworden om een beroep te doen op crowdlending. Het voorkomt dat zij alleen afhankelijk zijn van...

Lees verder

Crowdlending: wat is de rol van de notaris bij vastgoeddossiers?

In het kader van sommige vastgoeddossiers die op ons platform worden voorgesteld, treedt de notaris op wanneer zakelijke zekerheden worden genomen. Deze...

Lees verder

Growth Hacker met ervaring

Growth Hacker met ervaring - COD Plaats: Brussel Talen: Frans/Nederlands/Engels+ Over Look&Fin Look&Fin is een toonaangevend Europees crowdlendingplatform...

Lees verder

Stadsvernieuwing, PropTechs en inflatie: de belangrijkste thema's van MIPIM 2022

Foto : Arnaud Goguelat, François Jacquet et Jean-Pascal Chapuis   MIPIM 2022 - Ontdek de indrukken van ons Real Estate-team (in het laatste...

Lees verder

Vastgoed: Inflatie, volatiliteit, prijsstijgingen.. waar moeten we ons aan verwachten dit jaar?

De coronacrisis woedt intussen al twee jaar, maar maakt nu plaats voor een oorlog aan de Europese grenzen. De gevolgen van deze nieuwe soort crisis zijn...

Lees verder

Ontwikkelaar Eckelmans financiert een van zijn vastgoedprojecten via crowdlending

 “Meerdere projecten tegelijkertijd uitvoeren woog op onze thesaurie en wij gingen dan ook op zoek naar een bijkomende financiering” Guido Eckelmans,...

Lees verder

Édouard Pellerin, president van Valoptim: "Dankzij crowdlending heb ik dit vastgoedproject kunnen redden"

Vastgoedontwikkelaar Valoptim Promotion staat aan de oorsprong van een opmerkelijk concept rond ecologische vastgoedprojecten met zeer sterke akoestische,...

Lees verder

Zoom op 4 vastgoedprojecten in ontwikkeling

Wist u dat onze taak niet enkel bestaat uit het selecteren van kmo’s die financiering zoeken en het ophalen van fondsen? Na de financiering op ons platform,...

Lees verder

Vastgoed in Frankrijk: Nieuwe zekerheid "HSPD"

Sinds 1 januari 2022 heeft de hervorming van het Franse zekerhedenrecht de speciale vastgoedvoorrechten, met name het voorrecht van de geldschieter (PPD)...

Lees verder

Jaargang 2021: het profiel van de gefinancierde kmo's

Met meer dan +140% groei in het aantal dossiers ten opzichte van 2020, pakt Look&Fin uit met een historische groei. Het platform ondersteunde 103 kmo's...

Lees verder

Ontmoet een vastgoedontwikkelaar: Samuel Boreux, oprichter en CEO van B4IMMO

"De gewijzigde aanpak van de banken in onze sector heeft mij ertoe aangezet alternatieve financieringsbronnen te verkennen.  In deze context ontdekte...

Lees verder

Een groen en dynamisch najaar voor het Belgische vastgoed

De Belgische vastgoedsector zet zijn groene transformatie voort. De professionals uit deze sector worden vanaf nu geconfronteerd met een hele reeks milieu-,...

Lees verder

Vastgoed: een gevarieerde sector die verschillende beroepen omvat

Vastgoedcrowdlending maakt het mogelijk om uw spaargeld te lenen aan een specifieke sector. Deze sector is populair bij beleggers (zowel privé als professioneel)...

Lees verder

Een vastgoednajaar onder een groene vlag

Het najaar kleurt heldergroen voor de vastgoedsector. Deze markt lijkt meer dan ooit in te zetten op een duurzame aanpak van vastgoedontwikkeling en van...

Lees verder

Vastgoed: Asbestdetectie verplicht in Vlaanderen in 2022

Deze week was er in de pers heel wat te doen rond onze Lener aULa-B. Waarom vraagt u zich af? Omdat alle in Vlaanderen gerealiseerde vastgoedtransacties...

Lees verder

Vastgoed: de tendensen in najaar 2021

De prijsstijgingen in België, in Europa en in de hele wereld zetten zich verder. In België heeft de bank Belfius haar schatting van de inflatie van de...

Lees verder

Kennismaking met Pierre Demolin, medeoprichter van Broperties

Broperties is actief in de vastgoedhandel en werd zo'n 15 jaar geleden opgericht door de broers Pierre en David Demolin. Kan u Broperties eens aan...

Lees verder

De verschillende facetten van een vastgoedhandelaar

In tegenstelling tot een ontwikkelaar, leidt een Vastgoedhandelaar geen vastgoedproject. Hij houdt zich dus niet bezig met de bouw van vastgoed. Een Vastgoedhandelaar...

Lees verder

Vastgoedcrowdlending, een waardevolle bondgenoot voor vastgoedhandelaars

"Dankzij crowdlending is onze jaaromzet bliksemsnel van drie naar twintig miljoen euro gestegen" Ontmoeting met de heer Merino van de Groupe...

Lees verder

Interview: Cédric Gonzalez - NG Promotion / Wisdom Finance Holding

"Hoe groter je bedrijf wordt, hoe meer eigen vermogen je nodig hebt." "Ik was op zoek naar een financiële partner waarmee we onze onafhankelijkheid...

Lees verder

Het Belgisch vastgoed, wat mogen we verwachten in 2021?

Nu de experts met name door de komst van het vaccin stilaan beginnen te hopen op een terugkeer naar een zekere normaliteit, moeten we vaststellen dat de...

Lees verder

Interview: Joseph Nossin, Algemeen Directeur van de groep MDH

"Door de gezondheidscrisis zijn onze financieringsmethoden geëvolueerd en crowdlending opent nieuwe deuren voor ons". Vastgoedontwikkeling & Bouw...

Lees verder

Het residentieel vastgoed houdt stand

De woningbouw heeft stand gehouden en is amper verstoord als gevolg van de eerste golf van de gezondheidscrisis. Maar deze crisis is niet zonder gevolgen...

Lees verder

Ontmoeting met Marc Charles, een vastgoedpromotor gespecialiseerd in residentieel vastgoed

Ontmoeting met Marc Charles, een vastgoedpromotor gespecialiseerd in residentieel vastgoed Twee vastgoedprojecten onder het beheer van deze vastgoedpromotor...

Lees verder

Crowdlending als alternatieve financieringsbron voor de vastgoedsector

Een nieuw record van € 12 miljoen aan financieringen verstrekt aan de vastgoedsector sinds begin 2020 Nu de voorwaarden van de banken voor financiering...

Lees verder

CORES Development haalt in recordtijd 1 miljoen op

Vastgoedontwikkelaar CORES Development lanceerde eind juni een campagne via vastgoedcrowdfundingplatform Look&Fin om de financiering van zijn lopende...

Lees verder

Welke beleggingen voor 2020?

Een minimale rentevoet van 0,11% op uw spaarboekje, of binnenkort misschien nog minder. Is dat iets voor u? Het leven van de spaarders is al geruime tijd...

Lees verder

Crowdlending in vastgoed in Frankrijk: de eerste trends voor 2019

De barometer over vastgoedcrowdfunding samengesteld door Fundimmo, het Franse crowdfundingplatform dat voor 100% gewijd is aan de vastgoedsector, onthult...

Lees verder

PropTech: de digitalisering van de vastgoedsector

Wat is een PropTech? Welke technologieën? Voor welke doeleinden? Smart buildings & cities Bijna 130 Belgische startups en 420 Franse startups Wat...

Lees verder

Crowdlending wint aan terrein in de vastgoedsector

Wilhelm & Co, Acasa, Elitis Real Estate (Wilink-groep), … Steeds meer kmo’s die actief zijn in de vastgoedsector doen een beroep op crowdlending en...

Lees verder

Interview met Head of Real Estate François Jacquet de Haveskercke

Crowdlending en vastgoedcrowdfunding biedt het grote publiek de mogelijkheid om te investeren in vastgoedprojecten tegen een voordelig tarief. Zo...

Lees verder

Investeren in vastgoed: een rendabele investering?

Al jarenlang kent de algemene evolutie van de tarieven voor woonkredieten zowel in België als in Frankrijk een neerwaartse trend. In de nasleep van...

Lees verder

Vlaamse Vastgoedontwikkelaar ACASA group haalt in 4 minuten een recordbedrag van €1,5 miljoen op via crowdlending

De Latemse vastgoedontwikkelaar ACASA, heeft vorige week via het crowdlending & vastgoedcrowdfundingplatform Look&Fin €1,5 miljoen opgehaald in...

Lees verder

Het bedrijf Maisons HERAUD heeft zijn krediet terugbetaald

In 2016 deed de SAS Maisons HERAUD, bouwer van individuele woningen, een beroep op Look&Fin, het platform voor crowdlending en vastgoedcrowdfunding....

Lees verder

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid