Het economisch herstel komt op gang

Het economisch herstel komt op gang

09/07/2020

De resultaten van het onderzoek dat de ERMG (Economic Risk Management Group) in juni heeft uitgevoerd naar de ontwikkeling van de Belgische bedrijven lijken aan te tonen dat het economisch herstel in gang gezet is. De indicatoren gaan elke maand traag maar gestaag vooruit. Een representatieve steekproef van 2.365 ondernemers nam deel aan het onderzoek dat door de ondernemingsfederaties van ons land gezamenlijk werd uitgevoerd.

Verbetering van de omzet

De bedrijfsomzet, die gemiddeld -33% lager was dan vóór de crisis, steeg in juni naar -23%. Deze verbetering van de omzet kan vooral worden waargenomen in de sectoren die aan het begin van de crisis het zwaarst werden getroffen, namelijk de kunst-, amusement- en recreatiesector, de horeca, de non-food detailhandel, de groothandel, de bouw en de vastgoedactiviteiten.  

Een aantal sectoren heeft echter nog steeds sterk te lijden onder de gezondheidscrisis. Het gaat hierbij om de informatie- en communicatiesector en de detailhandel voor voeding.

De opheffing van de verbodsbepalingen voor de horeca, de kunst- en amusementssector en de recreatieve activiteiten heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de gemiddelde omzet van deze activiteiten. Deze sectoren vertonen een gemiddelde omzetdaling van 75% en 63% ten opzichte van respectievelijk 89% en 86% over de afgelopen 3 maanden. De situatie in deze sectoren blijft echter zorgwekkend.

Faillissementsrisico, liquiditeitsproblemen, werkgelegenheid, bezorgdheid en investeringen: ook deze indicatoren gaan erop vooruit

De ondervraagde bedrijven schatten de kans om failliet te gaan voortaan op 6% in plaats van gemiddeld 8% over de afgelopen 3 maanden. 

Ook op vlak van de liquiditeit wordt een verbetering vastgesteld: 72% van de respondenten is van mening dat ze niet met liquiditeitsproblemen kampen, tegenover 67% gemiddeld in de peiling van mei en 58% gemiddeld in de peiling van april. 77% van de respondenten zegt ook over voldoende liquiditeit te beschikken voor minstens drie maanden in de huidige context, tegenover 73% in mei en 63% in april.

Wat de werkgelegenheid betreft, wordt vastgesteld dat er steeds minder vaak een beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid. Momenteel is 14% van de werknemers tijdelijk werkloos, tegenover 30% eind april. Ook de vooruitzichten voor de aanwerving van nieuw personeel tegen het einde van het jaar gaan de goede richting uit, met name in de B2B-sector (diensten aan ondernemingen). Dit kan mogelijk leiden tot een vermindering van het nettobanenverlies.

De mate van bezorgdheid, die gemeten wordt op een schaal van 1 (weinig bezorgd) tot 10 (zeer bezorgd), daalde van 7,1 eind april naar 6,3 in juni. Deze afname van de bezorgdheid heeft een positief effect op de investeringsprojecten. Slechts 1 op de 2 bedrijven wil zijn investeringsplannen uitstellen, tegenover 62% eind april. Het onderzoek stelt ook dat de impact van de gezondheidscrisis de investeringen van de bedrijven met gemiddeld 32% heeft doen afnemen in vergelijking met de situatie van vóór de crisis.

De indicatoren blijven logischerwijs zorgwekkend in de horeca en de kunstsector, ondanks een verbetering van hun omzet en een daling van hun beroep op tijdelijke werkloosheid. 1 bedrijf op 5 uit deze 2 sectoren blijft wijzen op een waarschijnlijk risico op een faillissement met gevaar op verlies van 1 baan op 5. De investeringen zijn gedaald met 66% in de horeca en 82% in de kunstsector.

Prijzen blijven stabiel

70% van de bedrijven geeft aan dat de prijzen niet zijn veranderd naar aanleiding van de Covid-19-crisis. Bovendien is het gemiddelde effect van de crisis op de verkoopprijzen tussen verkopers die hun prijzen hebben verhoogd en zij die ze hebben verlaagd, zo goed als onbestaande.

Er wordt echter een groot verschil vastgesteld tussen de sectoren. Zo meldde 36% van de bedrijven in de detailhandel voor voeding een stijging van de verkoopprijzen en slechts 4% een daling. Voor deze sector wordt ten slotte een gemiddelde prijsstijging van ongeveer 1,8% waargenomen.

Bronnen: BECI - Boerenbond - VBO - NSZ - UNIZO – UWE - VOKA - NBB https://www.beci.be/nl/2020/06/22/een-aanhoudend-maar-traag-herstel-van-de-belgische-economie/

Verwante artikels

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid